r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

“Minority SafePack”: Parlement steunt voorstellen voor diversiteit in de EU

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 17 december 2020.

Het EP riep de Commissie op om in actie te komen op vanwege voorstellen van een Europees Burgerinitiatief dat culturele en taalkundige diversiteit versterkt.

De resolutie werd op donderdag aangenomen met 524 stemmen voor, 67 stemmen tegen en 103 onthoudingen. Het Europees Parlement wijst erop dat nationale en taalkundige minderheden in de EU worden geconfronteerd met assimilatie en taalverlies. Dit leidt tot taalkundige en culturele verarming. Het Parlement roept de Europese Commissie op om met wetsvoorstellen te komen om dit probleem aan te pakken. Daarmee steunen de Europarlementariërs het Europees Burgerinitiatief ‘Minority SafePack - one million signatures for diversity in Europe’.

Beschermen van minderheidstalen en meertaligheid

De Europarlementariërs vragen wederom om een gemeenschappelijk kader van minimale EU-standaarden voor de bescherming van de rechten van personen die tot een minderheid behoren. Zij verklaren dat taalkundige rechten beschermd moeten worden en dat de bescherming van taalgemeenschappen de grondrechten van alle personen moet respecteren.

Voorstellen van het Minority SafePack

Het Europees Parlement erkent dat de bescherming van minderheden de verantwoordelijkheid is van de lidstaten en dat een aantal lidstaten succesvolle voorbeelden zijn van harmonieuze co-existentie. Het wijst erop dat de EU nationale, regionale en lokale inspanningen steunt. Positieve actie is nodig op het gebied van onderwijs, cultuur en openbare diensten om het gevaar van uitsterving voor minderheidstalen aan te pakken. Het Europees Burgerinitiatief roept daarom op tot de oprichting van een Europees Talendiversiteitscentrum.

Daarnaast, het Europees Parlement:

  • uit zijn zorgen over de alarmerende toename van haatmisdrijven en haatzaaiing tegen personen die tot een minderheid behoren;
  • stelt maatregelen voor om alle culturele actoren te helpen;
  • wijst erop dat het taalkundige minderheden vaak ontbreekt aan een uitgebreid eigen systeem van mediadiensten en roept de Commissie op hun ontwikkeling te steunen;
  • benadrukt dat zorgen rond minderheidstalen meegenomen moeten worden in toekomstige media- en contentregelgeving en in het aanpassen van de regels voor geoblocking en auteursrechten; en
  • wijst erop dat een groot aandeel van de stateloze personen in de EU tot een nationale of taalkundige minderheid behoren.

Vervolgstappen

De Europese Commissie moet binnen zes maanden de acties naar aanleiding van het Minority SafePack, of de reden van weigering hiertoe, bekendmaken. Het Europees Burgerinitiatief roept op tot wetsvoorstellen op negen specifieke terreinen en verzoekt of elk voorstel los beoordeeld kan worden.

Achtergrond

De bescherming van personen die tot een minderheid behoren is een oprichtingswaarde van de EU en het Verdrag (Art. 3(3)) verwijst naar de verplichting tot het waarborgen en vergoten van het cultureel erfgoed van Europa. Het Parlement roept de Commissie op om te handelen volgens de subsidiariteits- en proportionaliteitsprincicpes.

Europese Burgerinitiatieven zijn een instrument voor participatie aan de democratie. Wanneer meer dan een miljoen burgers uit tenminste zeven lidstaten een initiatief steunen moet de Europese Commissie in actie komen. Kortgeleden werd er een gezamenlijke hoorzitting georganiseerd - op afstand uiteraard - waarin de organisatoren van het Minority SafePack hun doelen presenteerden.


Terug naar boven