r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Internationale Dag van de Migrant: gezamenlijke verklaring van de Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 17 december 2020.

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Migrant legden de hoge vertegenwoordiger en de Europese Commissie de volgende verklaring af:

“Elk jaar vestigen ongeveer twee miljoen mensen zich in de Europese Unie en emigreert ongeveer een miljoen mensen uit de EU om zich elders te vestigen. Migratie is altijd een onderdeel geweest van onze Europese identiteit en dat zal altijd zo blijven.

Door de eeuwen heen heeft migratie onze samenlevingen beïnvloed, onze culturen verrijkt, bijgedragen tot onze economische ontwikkeling en voor velen hun levensloop bepaald. Als migratie goed wordt beheerd, kan zij een bron zijn van welvaart, innovatie en duurzame ontwikkeling. Daarbij gaat het er onder meer om de rechten van mensen te beschermen, duidelijke en billijke regels vast te stellen inzake asiel en migratie, gedwongen ontheemding tot een minimum te beperken, integratie te bevorderen en de behoeften van de gastgemeenschappen te lenigen.

Op de Internationale Dag van de Migrant herhaalt de Europese Unie haar sterke engagement voor de bescherming van de waardigheid en de mensenrechten van alle migranten. Migranten bieden een meerwaarde voor onze economieën en samenlevingen, en we streven ernaar ervoor te zorgen dat migratie op een veilige, legale en goed beheerde manier plaatsvindt.

In het kader van de wereldwijde respons van de Europese Unie op de coronapandemie hebben we onze aandacht toegespitst op de ondersteuning van kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals migranten, gedwongen ontheemden en hun gastgemeenschappen, over de hele wereld, en dat zullen we blijven doen.

Migratiebeheer vereist wereldwijde samenwerking en inzet, solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid. De Europese Unie volgt een brede, evenwichtige aanpak op basis van samenwerking, in partnerschap met de landen van herkomst, doorreis en bestemming, regionale en multilaterale organisaties, het maatschappelijk middenveld en migranten- en diasporaorganisaties. We streven er ook naar de ontwikkelingsvoordelen van migratie te maximaliseren, het potentieel van geldovermakingen ten volle te benutten en nauw samen te werken met diasporaorganisaties.

Eerder dit jaar, in september, hebben we een nieuw migratie- en asielpact voor de Europese Unie voorgesteld. In het kader van het pact streven we naar een gemeenschappelijke governancestructuur voor migratie op Unieniveau: solidariteit en een billijke verdeling van verantwoordelijkheid, doeltreffendere procedures en meer inspanningen om trajecten voor legale migratie te ontwikkelen, integratie te bevorderen en irreguliere migratie aan te pakken.

Als onderdeel van het nieuwe pact zullen we ons inzetten voor nauwere samenwerking met partnerlanden. Meer economische kansen bieden, de strijd opvoeren tegen mensenhandelaars en -smokkelaars die de wanhoop van mensen uitbuiten en het leven van duizenden mensen in gevaar brengen, en de overname en re-integratie van migranten verbeteren, zijn allemaal onderdelen van brede en op maat gesneden partnerschappen die we al zijn aangegaan en die we trachten te versterken.”


Terug naar boven