r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

182,9 miljoen euro om Europese agrovoedingsproducten te promoten, met de nadruk op duurzame landbouw

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 17 december 2020.

Voor 2021 is in totaal 182,9 miljoen euro uitgetrokken voor de promotie van EU-landbouwproducten binnen en buiten de EU. In dit werkprogramma voor het afzetbevorderingsbeleid gaat speciale aandacht uit naar de promotie van producten en landbouwmethoden die meer rechtstreeks aansluiten op de doelstellingen van de Europese Green Deal: biologische producten, groenten en fruit en duurzame landbouw krijgen dus prioriteit.

Het EU-beleid voor de afzetbevordering van agrovoedingsproducten is erop gericht het concurrentievermogen van de sector te vergroten door te profiteren van de groeiende mondiale agrovoedingsmarkt en meer bekendheid te geven aan de strenge normen die de EU-landbouw hanteert, onder meer wat kwaliteit en duurzaamheid betreft. Zoals voorgesteld in de “van boer tot bord”-strategie wordt volgend jaar een nieuw kader voor het afzetbevorderingsbeleid ingevoerd.

Commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling Janusz Wojciechowski: “De Europese landbouw bevindt zich op een kruispunt in zijn bestaan. Hij staat wereldwijd bekend om zijn standaarden op het gebied van kwaliteit en voedselveiligheid. Wat we nu nodig hebben, is meer aandacht voor duurzaamheid. Momenteel ondersteunt ons afzetbevorderingsbeleid de EU-producenten bij het bekender maken van hun producten in de EU en daarbuiten. Nu zal het beleid, aansluitend bij de ambities van de Green Deal, ook een cruciaal instrument zijn om duurzame landbouw te bevorderen. Duurzame landbouw heeft aantoonbare voordelen voor producenten, door waarde toe te voegen aan hun producten, en voor consumenten, die in toenemende mate duurzaam geproduceerd voedsel willen. Het budget voor het afzetbevorderingsbeleid voor 2021 getuigt van onze groeiende ambitie, ook met het oog op de herziening van ons beleidskader voor afzetbevordering volgend jaar. De komende jaren moeten we een dergelijk budget handhaven om ervoor te zorgen dat het beleid de doelstellingen van de Green Deal kan blijven ondersteunen.”

Bijna de helft van de middelen (86 miljoen euro) wordt besteed aan campagnes die meer rechtstreeks aansluiten op de doelstellingen van de Europese Green Deal, en in het bijzonder op de “van boer tot bord”-strategie. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om consumenten in de EU en daarbuiten te informeren over biologische landbouw, duurzame landbouw in de EU en de rol van de agrovoedingssector op milieu- en klimaatactiegebied. Met de geselecteerde campagnes zal meer bekendheid worden gegeven aan deze vormen van landbouw en zal het biolabel herkenbaarder worden Voorts zullen binnen de EU middelen gaan naar campagnes voor het stimuleren van gezonde voeding en evenwichtige voedingsgewoonten, met meer verse groenten en vers fruit.

Daarnaast zullen de campagnes de hoge veiligheids- en kwaliteitsnormen in de schijnwerper zetten, alsook de diversiteit en de traditionele aspecten van de agrovoedingsproducten van de EU, onder meer door het promoten van de EU-kwaliteitsregelingen zoals de geografische aanduidingen in de EU.

Tot slot zal bij campagnes die gericht zijn op markten buiten de EU de aandacht uitgaan naar markten met een sterk groeipotentieel, zoals Japan, Zuid-Korea, Canada en Mexico. De geselecteerde campagnes moeten het concurrentievermogen en de consumptie van agrovoedingsproducten van de EU vergroten, de zichtbaarheid ervan verbeteren en het marktaandeel ervan in de betrokken landen vergroten.

De oproep tot het indienen van voorstellen voor de campagnes voor 2021 wordt begin volgend jaar bekendgemaakt. Uiteenlopende kandidaten, zoals vakverenigingen, producentenorganisaties en met afzetbevordering belaste agrovoedingsinstanties, kunnen een aanvraag voor financiering indienen en een voorstel inzenden. De projecten zullen worden getoetst aan de klimaat- en milieudoelstellingen van het GLB, de Europese Green Deal en de “van boer tot bord”-strategie, in het bijzonder wat betreft duurzaamheid bij productie en consumptie.

Meer informatie

Jaarlijks werkprogramma 2021

Tabel jaarlijks werkprogramma 2021

Afzetbevorderingsbeleid

Green Deal


Terug naar boven