r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Migratie: EU-terugkeerbeleid moet beter toegepast worden

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 17 december 2020.

EP-leden willen dat het toekomstig EU-beleid over terugkerende migranten de fundamentele rechten veiligstelt en prioriteit maakt van vrijwillige terugkeer.

Er zijn tekortkomingen in het EU-beleid over terugkerende migranten, zeggen EP-leden in een resolutie over de toepassing van de richtlijn inzake terugkeer, die gemeenschappelijke regels voor het terugkeerbeleid vastlegt voor mensen uit derde landen die geen recht hebben om in de Europese Unie te verblijven. De resolutie werd op 16 december aangenomen.

Meer lezen over het EU-migratiebeleid.

Doeltreffende terugkeer stimuleren

In 2019 namen EU-landen 490.000 beslissingen om mensen terug te sturen. Echter minder dan een derde van de mensen die niet afkomstig waren uit een EU-land keerden effectief terug. EP-leden wezen erop dat korte deadlines voor vrijwillige terugkeer en een opgelegd inreisverbod het vertrek kunnen beletten. Ze roepen EU-landen op om gepaste deadlines voor vertrek toe te laten en elk inreisverbod op individuele basis te beslissen.

Rapporteur Tineke Strik (Groenen/EVA, Nederland) zei dat een doeltreffend terugkeerbeleid niet alleen beslist mag worden op basis van terugkeerpercentages, maar ook rekening moet houden met het toekomstige lot van de terugkerende personen na hun aankomst in het land van bestemming.

Prioriteit maken van vrijwillige terugkeer

De regels rond terugkeer maken vrijwillige terugkeer prioritair, waarbij mensen de mogelijkheid krijgen om de EU op eigen initiatief te verlaten, in plaats van een gedwongen vertrek te ondergaan. Sommige EU-landen weigeren vrijwillig vertrek regelmatig of verkorten de periode voor vrijwillig vertrek - bijvoorbeeld wanneer de migrant in hechtenis zit of wanneer er reden is om te denken dat de persoon in kwestie zou vluchten.

Het Parlement dringt er bij de lidstaten op aan om te investeren in programma’s voor begeleide vrijwillige terugkeer en vrijwillige terugkeer voorrang te geven omdat dit duurzamer is en ook gemakkelijker op het vlak van samenwerking met de landen van bestemming. EP-leden zeiden ook dat niet begeleide minderjarigen niet mogen worden teruggestuurd, tenzij het bewezen is dat het in hun eigen belang is.

Grondrechten veiligstellen

Het Parlement benadrukt het belang om de basisrechten veilig te stellen en de procedurele waarborgen te respecteren wanneer EU-wetgeving wordt toegepast op een terugkeer. Het roept ook de EU-landen op om genoeg tijd te voorzien om in beroep te gaan tegen een terugkeerbesluit en om op aanvraag gratis rechtsbijstand en tolken te voorzien.

EP-leden uitten ook hun bezorgdheid over de informele overeenkomsten met derde landen zoals Turkije, Afghanistan en Gambia, die slechts minimaal naar grondrechten verwijzen.

Achtergrond

Het rapport is een reactie op het Commissievoorstel uit 2018 voor een herziening van het EU-terugkeerbeleid, voor een efficiënter Europees terugkeerbeleid - de basis van het nieuwe migratie- en asielpact.

In een aparte resolutie over asielbeleid, ook goedgekeurd op woensdag, riepen EP-leden de lidstaten op om meer solidariteit te tonen en meer financiële middelen te voorzien voor landen aan de frontlinie - voornamelijk in geval van grote aantallen asielzoekers.

Meer over migratie in Europa

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20201210STO93501


Terug naar boven