r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie verheugd over politiek akkoord over het EU-ruimtevaartprogramma

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 16 december 2020.

De Commissie is verheugd over het door het Europees Parlement en de EU-lidstaten bereikte politiek akkoord over het door de Commissie in juni 2018 voorgestelde ruimtevaartprogramma van de Europese Unie. Met het politiek akkoord is de trialoog nu afgerond, en de wetteksten zullen binnenkort definitief door het Europees Parlement en de Raad worden goedgekeurd. Het EU-ruimtevaartprogramma zal alle bestaande en nieuwe ruimtevaartactiviteiten in een enkel programma onderbrengen.

Dankzij de financiële toewijzing van 13,202 miljard euro van de medewetgevers aan het EU-ruimtevaartprogramma, kunnen de bestaande Europese vlaggenschipprogramma's — Copernicus voor aardobservatie en Galileo/Egnos voor satellietnavigatie — verder worden ontwikkeld. Ook wordt hiermee het opstarten van Europese initiatieven met betrekking tot satellietcommunicatie (Govsatcom) en omgevingsbewustzijn in de ruimte voor de bescherming van ruimtevaartinfrastructuur tegen ruimteschroot mogelijk gemaakt.

Commissaris voor de Interne Markt, Thierry Breton: “Ik ben verheugd over het politiek akkoord over het ruimtevaartprogramma van de Europese Unie. Europa is de op een na grootste ruimtevaartmacht ter wereld, maar de wereldwijde wedloop is begonnen. Door dit akkoord hebben we nu de middelen om onze leidende rol in de ruimtevaart te ontwikkelen door onze vlaggenschipprogramma's Galileo en Copernicus te versterken en nieuwe initiatieven te nemen die de veerkracht van Europa, vooral met betrekking tot beveiligde verbindingen, zullen verbeteren.”

De investering in het kader van het EU-ruimtevaartprogramma zal, in combinatie met Horizon Europa en InvestEU, de Europese ruimtevaartsector ondersteunen door bij te dragen tot het concurrentievermogen, de innovatiecapaciteit, het ondernemerschap, de vaardigheden en de capaciteitsopbouw van grote, middelgrote en kleine ondernemingen en startende ondernemingen, en zal zo de veerkracht van de EU verhogen.

In het ruimtevaartprogramma wordt ook sterk de nadruk gelegd op de downstreamsector, de marktacceptatie en het gebruik van ruimtevaartgegevens en -diensten, onder andere om de groene en digitale transitie te ondersteunen.

Nu dit akkoord is bereikt, zal er een stemming in het Europees Parlement en de Raad plaatsvinden om de tekst formeel goed te keuren. Sinds het gedeeltelijke akkoord in 2019 werd bereikt, heeft de Commissie voorbereidingen getroffen om ervoor te zorgen dat dit akkoord met ingang van januari 2021 van toepassing kan worden.

Volgende stappen

Op 10 november 2020 hebben het Europees Parlement, de EU-lidstaten in de Raad en de Commissie een politiek akkoord over de volgende langetermijnbegroting van de EU en NextGenerationEU bereikt. De volgende stap, die bestaat uit wettelijke goedkeuring van het MFK-pakket en ratificatie van het eigenmiddelenbesluit, moet nu dringend worden genomen.

Zodra de langetermijnbegroting van de EU wordt aangenomen, vormt deze samen met het NextGenerationEU-initiatief (een tijdelijk instrument dat als katalysator fungeert voor het herstel in Europa) het grootste steunpakket dat ooit via de EU-begroting is gefinancierd. In het totaal gaat het om 1,8 biljoen euro[1] voor de wederopbouw van Europa na COVID-19. Dat Europa zal groener, digitaler en veerkrachtiger zijn.

Achtergrond

Ruimtevaarttechnologie, -gegevens en -diensten zijn in het dagelijks leven van Europeanen onmisbaar geworden en spelen een doorslaggevende rol bij de bescherming van veel strategische belangen. Door grote investeringen van de EU is vooruitgang geboekt die geen enkele lidstaat alleen had kunnen boeken.

De onderzoeks- en ontwikkelingsfase van Galileo is afgerond en de exploitatiefase is begonnen. Het programma voorziet in deze nieuwe fase bijna 1,3 miljard gebruikers 24 uur per dag en 7 dagen per week van operationele diensten. Met de gegevens van Copernicus kan van Europa het nieuwe middelpunt van het toezicht op en de voorspelling van de luchtkwaliteit worden gemaakt. We behoren wereldwijd tot de eersten die luchtvervuiling boven grote steden vanuit de ruimte kunnen waarnemen. Met name de nieuwste Sentinel-satelliet, de Sentinel 5P, is zeer innovatief op dat gebied. Met ruimtebewaking en -monitoring (space surveillance and tracking, SST) worden 148 Europese satellieten al beschermd tegen botsingen.

De doelstelling van de verordening is het bestaande rechtskader van de EU inzake het ruimtevaartbeleid, alsook de regels voor het bestuur van het EU-ruimtevaartprogramma, te vereenvoudigen en te stroomlijnen. De Commissie krijgt krachtens de verordening de algemene verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het programma, ook wat betreft beveiliging. Tegelijkertijd wordt het GSA omgevormd tot het Agentschap voor het ruimtevaartprogramma van de Europese Unie (EUSPA), dat meer taken en verantwoordelijkheden krijgt.

Meer informatie

Ruimtevaartbeleid van de EU

Persbericht over het voorstel voor een EU-ruimtevaartprogramma

Herstelplan

Langetermijnbegroting van de EU voor 2021-2027 en NextGenerationEU

[1] In prijzen van 2018.


Terug naar boven