r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps: investeren voor de toekomstige generaties van Europa

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 16 december 2020.

De Commissie heeft vandaag het jaarverslag 2019 over Erasmus+ gepubliceerd, waaruit blijkt dat de doelstellingen van het programma voor het jaar volledig zijn verwezenlijkt, met uitstekende niveaus van uitvoering en een efficiënt gebruik van de middelen. De totale begroting voor het Erasmus+-programma stijgt jaarlijks. In 2019 bedroeg zij 3,37 miljard EUR, d.i. 547 miljoen EUR meer dan in 2018, een stijging van 20 %. Met deze begroting heeft Erasmus+ bijna 940 000 leerervaringen in het buitenland ondersteund en ongeveer 25 000 projecten en 111 000 organisaties gefinancierd.

Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd: “Erasmus is een Europees succesverhaal dat zijn toegevoegde waarde al meer dan drie decennia heeft bewezen. Het programma is een doeltreffende manier om veel van de maatschappelijke uitdagingen waarmee Europa wordt geconfronteerd, aan te pakken. In de toekomst zullen we beschikken over een groter, sterker en beter Erasmus+-programma, dat ook onze inspanningen zal ondersteunen om de Europese onderwijsruimte tegen 2025 tot stand te brengen.”

In 2019 financierde het programma de mobiliteit van bijna 505 000 studenten en personeel uit het hoger onderwijs. Het bleef ook steun verlenen aan lerenden en personeel in beroepsonderwijs en -opleiding: meer dan 192 000 personen hebben in 2019 een leerperiode in het buitenland doorgebracht. De eerste 17 allianties van Europese universiteiten zijn in juni 2019 van start gegaan met een begroting van bijna 85 miljoen EUR. Met een begroting van 49,3 miljoen EUR heeft het onderdeel Sport van het programma 260 projecten gefinancierd.

Vandaag heeft de Commissie ook het eerste verslag over de uitvoering van het Europees Solidariteitskorps gepubliceerd, dat in oktober 2018 van start is gegaan. Het is het eerste EU-programma dat geheel is gewijd aan de ondersteuning van betrokkenheid van jongeren bij solidariteitsactiviteiten. In de eerste 15 maanden van zijn bestaan heeft het korps steun verleend aan 3 750 projecten, waarbij meer dan 27 000 jongeren de kans kregen om deel te nemen aan individueel vrijwilligerswerk of vrijwilligerswerk in teamverband, stages of banen.

Achtergrond

Erasmus+ en de voorafgaande programma's behoren tot de meest tastbare verwezenlijkingen van de EU. Al meer dan 30 jaar bieden zij jongeren de mogelijkheid om andere Europese landen te ontdekken terwijl ze hun studie voortzetten. Het programma blijft groeien en uitreiken naar nieuwe regio's en doelgroepen. Het staat ook open voor partnerlanden in de hele wereld.

Op 11 december hebben de lidstaten en het Europees Parlement een politiek akkoord bereikt over het Erasmus+-programma voor de nieuwe programmeringsperiode 2021-2027. Het nieuwe programma zal niet alleen inclusiever en innovatief zijn, maar ook digitaler en groener. Het zal van cruciaal belang zijn om de Europese onderwijsruimte tegen 2025 tot stand te brengen en het zal de sectoren onderwijs, opleiding, jeugd en sport mobiliseren voor snel herstel en toekomstige groei. Het zal de lerenden in Europa veel nieuwe kansen bieden. Dankzij een grotere toegankelijkheid en flexibeler vormen van mobiliteit zal het kansen bieden aan een diversere groep lerenden, met inbegrip van kansarme lerenden en scholieren, die nu ook in aanmerking komen voor de mobiliteitsactie. Het zal nieuwe mogelijkheden voor samenwerking bieden ter bevordering van innovatie op het gebied van leerplannen en leer- en onderwijsmethoden, en zal zowel groene als digitale vaardigheden promoten. Het zal ook nieuwe vlaggenschipinitiatieven ondersteunen, zoals Europese universiteiten, Erasmus Teacher Academies, kenniscentra voor beroepsopleiding en DiscoverEU.

Na een voorbereidende fase in 2017 en begin 2018 is het Europees Solidariteitskorps een programma dat sinds oktober 2018 door de EU wordt gefinancierd, met een operationele begroting van 375,6 miljoen EUR voor 2018-2020. Het bouwt voort op eerdere EU-initiatieven op het gebied van solidariteit en is bedoeld als enige toegangspoort voor organisaties die actief zijn in de solidariteitssector en jongeren die willen bijdragen aan de samenleving op de gebieden die hen het nauwst aan het hart liggen.

Op grond van het succes van dit initiatief heeft de Europese Commissie voorgesteld dat het Europese Solidariteitskorps zijn activiteiten voortzet in de periode 2021-2027 en deze uitbreidt tot humanitaire hulp van de EU, met een totale begroting van 1,009 miljard EUR voor de periode 2021-2027. Dit werd bevestigd in het politieke akkoord over het nieuwe programma dat het Europees Parlement en de lidstaten op 11 december hebben bereikt.

Meer informatie

Vragen en antwoorden over Erasmus+

Jaarverslag van Erasmus+ met landenspecifieke factsheets

Verslag van het Europees Solidariteitskorps

Vragen en antwoorden over het Europees Solidariteitskorps


Terug naar boven