r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-regio’s krijgen 47,5 miljard euro meer om gevolgen van COVID-19 aan te pakken

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 16 december 2020.

EP-leden hebben extra steun goedgekeurd voor EU-regio’s als reactie op de coronapandemie en de gevolgen ervan voor de samenleving en de gezondheidszorg.

  • Fondsen kunnen van 1 februari 2020 tot en met eind 2023 gebruikt worden voor projecten
  • React-EU-middelen ter beschikking gesteld via EU-structuurfondsen
  • Sterke nadruk op degenen die het zwaarst zijn getroffen door de crisis

Het Parlement heeft React-EU goedgekeurd, een pakket van 47,5 miljard euro om de Europese regio’s te helpen de onmiddellijke gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Het initiatief werd goedgekeurd met 654 stemmen voor, 23 stemmen tegen en 17 onthoudingen.

Het geld zal beschikbaar worden gesteld via de structuurfondsen van de EU: 37,5 miljard euro in 2021 en 10 miljard euro in 2022. Projecten die voor React-EU in aanmerking komen kunnen met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2020 gefinancierd worden. De middelen kunnen tot eind 2023 worden gebruikt.

De EU-landen zullen een deel van het geld kunnen besteden via het Europees Sociaal Fonds, het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD), het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief en grensoverschrijdende programma’s (Interreg). De investeringen zullen gericht zijn op de sectoren die de economische gevolgen van de pandemie het sterkst ondervinden.

Meer informatie over het politieke akkoord dat de Europese wetgevers op 18 november hebben bereikt, vindt u hier.

Achtergrond

React-EU is een voorstel van de Europese Commissie om de economische en maatschappelijke gevolgen van de coronapandemie aan te pakken. In de praktijk betekent het een wijziging van de verordening gemeenschappelijke bepalingen, waarin de programmeringsperiode 2014-2020 van het cohesiebeleid is geregeld.

React-EU volgt op twee eerdere voorstellen in verband met het cohesiebeleid: het investeringsinitiatief coronavirusrespons (CRII) en het investeringsinitiatief coronavirusrespons plus (CRII+). Met beide initiatieven werden de regels voor regionale fondsen gewijzigd om het herstel te vergemakkelijken. De middelen voor React-EU zullen afkomstig zijn uit Next Generation EU, het herstelinstrument van de Europese Unie.


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven