r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Videoconferentie van de Eurogroep, 18 januari 2021, Online

De letters WWW staan op het scherm
Kevin Bergenhenegouwen
datum 18 januari 2021
locatie Online Toon locatie
organisatie Eurogroep, Portugees voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2021

Voornaamste agendapunten

Gewone samenstelling

Thematische discussie: onevenwichtigheden in de eurozone in de nasleep van de COVID-19-crisis

De Eurogroep zal een thematische bespreking houden over macro-economische onevenwichtigheden in de eurozone, op basis van een technische nota van de Europese Commissie.

De ministers zullen spreken over de mate waarin de coronacrisis de macro-economische onevenwichtigheden op het niveau van de eurozone heeft verergerd en over de beleidsstrategieën om hier adequaat op te reageren.

Infographic - Recovery and Resilience Facility

Zie volledige infographic

Plannen voor herstel en veerkracht

De voorbereiding van de nationale plannen voor herstel en veerkracht zal aan bod komen tegen de achtergrond van de prioriteiten die in de aanbeveling voor de eurozone staan.

Inclusieve samenstelling (EU-27)

Betrekkingen met de VS op monetair en financieel gebied

De Eurogroep zal van gedachten wisselen over het mondiale monetaire en financiële stelsel en met name over de vooruitzichten voor trans-Atlantische samenwerking. Lawrence H. Summers, professor aan de universiteit van Harvard en voormalig Amerikaans minister van Financiën, is uitgenodigd om zijn inzichten en ervaringen met de Eurogroep te delen.


Inhoud

1.

Eurogroep

De Eurogroep bestaat uit de ministers van Financiën van de landen die de euro als nationale munteenheid hebben ingevoerd (de eurozone). Dit samenwerkingsverband heeft als doel de coördinatie van economisch beleid binnen de muntunie te versterken en de financiële stabiliteit van de eurolanden te bevorderen. Het is strikt genomen een informeel orgaan en geen formatie van de Raad.

De Eurogroep bereidt ook de bijeenkomsten voor van de Eurotop, die bestaat uit de staatshoofden en de regeringsleiders van de eurolanden, en zorgt voor de uitwerking van de besluiten die daarin worden genomen.

2.

Portugees voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2021

Van 1 januari tot en met 30 juni 2021 vervult Portugal het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Portugal volgt hiermee Duitsland op.

Het Portugees voorzitterschap heeft als missie het versterken van de veerkracht van Europa, het vergroten van het vertrouwen in het Europese sociale model, het bevorderen van een Europese Unie die innovatief is en naar de toekomst kijkt, gebaseerd op gemeenschappelijke waarden van solidariteit, verbinding en het verkleinen van verschillen.

3.

Meer over...

Terug naar boven