r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Team Europa draagt 500 miljoen euro bij aan COVAX-initiatief om lage- en middeninkomenslanden van één miljard COVID-19-vaccindoses te voorzien

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 15 december 2020.

Dankzij 500 miljoen euro nieuwe Europese financiële steun voor het wereldwijde vaccin-initiatief COVAX krijgen miljoenen mensen in Afrika, Azië, het Caribisch gebied, de Stille Oceaan en de oostelijke en zuidelijke buurlanden van Europa eerlijke en billijke toegang tot een goed werkend COVID-19-vaccin, ongeacht hun inkomen. Dankzij Team Europa zullen wereldwijd de inspanningen worden versneld om de pandemie onder controle te krijgen en een goed werkend vaccin op grote schaal te distribueren zodra het beschikbaar is.

De Europese Investeringsbank heeft vandaag 400 miljoen euro aan financiering goedgekeurd ter ondersteuning van de deelname van lage- en middeninkomenslanden aan COVAX Advanced Market Commitment (COVAX AMC).

Dankzij deze snel goedgekeurde financiering, die wordt gegarandeerd door het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling en gecombineerd met 100 miljoen euro aan subsidies van de Europese Commissie aan COVAX AMC, zullen 92 lage- en middeninkomenslanden worden ondersteund om toegang te krijgen tot veilige en doeltreffende COVID-19-vaccins.

Zo kan COVAX, een multilateraal initiatief om te zorgen voor wereldwijde eerlijke en billijke toegang, de initiële investeringen versnellen die noodzakelijk zijn om vaccindoses te kunnen leveren zodra deze beschikbaar zijn.

“De Europese Commissie en de Europese Investeringsbank zijn verheugd COVAX, de wereldwijde faciliteit voor eerlijke en universele toegang tot COVID-19-vaccins, te ondersteunen. Samen met de EU-lidstaten heeft Team Europa tot dusver al meer dan 850 miljoen euro toegewezen aan COVAX, waardoor de Europese Unie de grootste donor van COVAX is. De Europese Commissie en de EIB verstrekken samen 500 miljoen EUR steun zodat COVAX zo snel mogelijk één miljard doses vaccins beschikbaar kan stellen voor mensen in lage- en middeninkomenslanden”, aldus Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie.

Jutta Urpilainen, commissaris voor Internationale Partnerschappen, voegt hieraan toe: “Door samen te werken helpen Team Europa en zijn partners om van het vaccin een mondiaal collectief goed te maken en een einde te maken aan de pandemie en te zorgen voor een duurzaam herstel en een betere heropbouw. De subsidie van 100 miljoen euro van de EU en de lening van 400 miljoen euro van de EIB, gesteund door de garantie van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling, zullen de toegang tot COVID-19-vaccins van lage- en middeninkomenslanden ondersteunen.”

Deze cruciale financiering van de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank zorgt ervoor dat economieën met een lager inkomen niet achterblijven als een veilig en doeltreffend vaccin tegen COVID-19 beschikbaar is. De steun van Team Europa zal essentieel zijn om een einde te maken aan de acute fase van deze pandemie”, aldus Dr. Seth Berkley, CEO van Gavi, de vaccin-alliantie. “Deze financiering is een enorme stimulans nu we nog ten minste 5 miljard Amerikaanse dollar extra willen ophalen om de vaccins op billijke wijze te verdelen onder iedereen die ze nodig heeft.

We hebben de morele plicht om ervoor te zorgen dat geen enkel land vanwege de kosten geen toegang zou hebben tot COVID-19-vaccins. De 400 miljoen euro steun van de Europese Investeringsbank voor COVAX draagt bij aan de eerlijke toegang tot een goed werkend COVID-19-vaccin. Met deze nieuwe lening versterkt de EIB het partnerschap van Team Europa met COVAX en versnelt zij een doeltreffende respons om een einde te maken aan de wereldwijde pandemie. Sinds het begin van de COVID-19-pandemie werkt de EIB samen met partners in heel Europa en wereldwijd om de ontwikkeling van vaccins te versnellen, de volksgezondheid te versterken en het bedrijfsleven te helpen de crisis door te komen, met ruim 27 miljard euro COVID-19-gerelateerde financiering die de afgelopen maanden is goedgekeurd. Het succes van verschillende vaccinprogramma's, met name dat van BioNTech, gesteund door de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank, geeft de wereld hoop dat het herstel dichterbij komt. Nu moeten we vooruit kijken en zorgen dat alle landen van deze vooruitgang kunnen profiteren”, aldus Werner Hoyer, president van de Europese Investeringsbank.

Vaccins eerst verstrekken aan risicogroepen en eerstelijnsdiensten

Dankzij de nieuwe financiering van de Europese Unie voor COVAX zullen kwetsbare groepen, risicogroepen en eerstelijnsgezondheidswerkers in lage- en middeninkomenslanden toegang krijgen tot veilige en doeltreffende COVID-19-vaccins op hetzelfde moment dat vaccins worden aangekocht voor zelffinancierende economieën, waaronder de Europese Unie.

Wereldwijde uitrol van een goed werkend COVID-19-vaccin

De nieuwe Europese steun van 500 miljoen euro voor COVAX AMC zal COVAX helpen om vaccindoses voor 92 lage- en middeninkomenslanden te reserveren en sneller beschikbaar te stellen. In het kader van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling bestaan reeds overeenkomsten tussen de Europese Unie en partnerlanden in Afrika, Azië, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, en de oostelijke en zuidelijke buurlanden.

Vaccins zullen worden aangekocht en geleverd door Unicef en de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) namens COVAX.

Achtergrond

De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling van de Europese Unie voor langetermijnleningen. Haar aandeelhouders zijn de lidstaten. Zij verstrekt langetermijnleningen voor solide investeringen die stroken met de beleidsdoelstellingen van de EU.

Meer informatie over COVAX, meer informatie over de Gavi COVAX AMC. Een volledige lijst van zelffinancierende deelnemers en voor AMC in aanmerking komende economieën, de meest recente tabel met donortoezeggingen aan de Gavi COVAX AMC.

Gavi, de vaccin-alliantie, is een publiek-privaat partnerschap dat helpt om de helft van alle kinderen ter wereld te vaccineren tegen een aantal van de dodelijkste ziekten. Sinds de start in 2000 heeft Gavi geholpen om een hele generatie - meer dan 822 miljoen kinderen - immuun te maken en 14 miljoen sterfgevallen te voorkomen, wat geholpen heeft om de kindersterfte in 73 ontwikkelingslanden te halveren. Gavi speelt ook een belangrijke rol bij het verbeteren van de bescherming van de mondiale gezondheid door het ondersteunen van gezondheidszorgstelsels en het financieren van mondiale voorraden van vaccins tegen ebola, cholera, meningitis en gele koorts. Na twintig jaar vooruitgang richt Gavi zich nu op de bescherming van de volgende generatie en het bereiken van nog steeds niet gevaccineerde kinderen. Daarbij maakt het gebruik van innovatieve financiering en de nieuwste technologie - van drones tot biometrie - om miljoenen levens te redden, te voorkomen dat uitbraken zich kunnen uitbreiden en landen te helpen zelfvoorzienend te worden. Meer op www.gavi.org. Volg ons op Facebook en Twitter.

De vaccin-alliantie verenigt overheden van ontwikkelings- en donorlanden, de Wereldgezondheidsorganisatie, Unicef, de Wereldbank, de vaccinindustrie, technische agentschappen, het maatschappelijk middenveld, de Bill & Melinda Gates Foundation en andere partners uit de particuliere sector. De volledige lijst van donorregeringen en andere toonaangevende organisaties die het werk van Gavi financieren.


Terug naar boven