r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie verheugd over politiek akkoord voor programma Digitaal Europa met volume van €7,5 miljard euro

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 14 december 2020.

De Commissie is verheugd over het politieke akkoord tussen het Europees Parlement en de EU-lidstaten over het eerste EU-programma dat tot doel heeft het herstel te versnellen en de digitale transformatie van Europa te stimuleren. De trialoogonderhandelingen zijn nu afgerond voor de definitieve vaststelling van de wetteksten door het Europees Parlement en de Raad.

Het programma Digitaal Europa van €7,5 miljard (in lopende prijzen) maakt deel uit van de volgende EU-langetermijnbegroting voor 2021-2027. Projecten op vijf cruciale gebieden worden hiermee gefinancierd: supercomputing, artificiële intelligentie, cyberbeveiliging, geavanceerde digitale vaardigheden, en het promoten van het brede gebruik van digitale technologieën in de hele economie en samenleving.

Het programma is erop afgestemd de kloof tussen onderzoek naar digitale technologieën en de toepassing ervan te dichten en de resultaten van onderzoek op de markt te brengen, ten bate van de Europese burgers en bedrijven, en met name het midden- en kleinbedrijf. Investeringen in het kader van het programma Digitaal Europa ondersteunen de tweeledige doelstelling van de Unie, namelijk een groene transitie en een digitale transformatie, en versterken de veerkracht en de open strategische autonomie van de Unie.

Uitvoerend vicevoorzitter Margrethe Vestager: “Dit programma is een belangrijk instrument dat het herstel van de digitale sectoren stimuleert. Het akkoord laat zien dat we allemaal samenwerken om de digitale transformatie van de Europese samenleving en economie vorm te geven en te ondersteunen.

Thierry Breton, commissaris voor Interne Markt: “De pandemie heeft duidelijk gemaakt dat moet worden geïnvesteerd in onze digitale capaciteiten op uiteenlopende gebieden, van supercomputers tot cyberbeveiliging. Het programma Digitaal Europa zal Europese bedrijven, met name kleinere, helpen geavanceerde technologieën in te zetten, te groeien en te profiteren van de enorme kansen die de digitale transformatie biedt. Het zal onze burgers helpen hun digitale vaardigheden te verbeteren. Dat is van essentieel belang om de dubbele digitale en groene transitie tot stand te brengen, onze technologische soevereiniteit te bevorderen en onze strategische digitale capaciteiten te versterken.”

Volgende stappen

Als volgende stap zal het vandaag bereikte voorlopige politieke akkoord worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad. Vervolgens zal de Raad zijn standpunt in eerste lezing vervolledigen. Indien het Parlement instemt met het standpunt van de Raad in eerste lezing, zal de rechtshandeling worden vastgesteld. Dan kan in 2021 met de uitvoering van het programma worden begonnen binnen het nieuwe meerjarig financieel kader.

Achtergrond

Het programma Digitaal Europa zal een aanvulling vormen op andere EU-programma's, zoals Horizon Europa, het EU-programma voor onderzoek en innovatie, waarover vorige week een politiek akkoord is bereikt, en de Connecting Europe Facility voor digitale infrastructuur.

De Commissie heeft ontwerphoofdlijnen voor Digitaal Europa gepubliceerd die vorm zullen geven aan de werkprogramma's en oproepen tot het indienen van voorstellen voor de eerste twee jaar van het programma (2021-2022).

Op 10 november 2020 hebben het Europees Parlement, de EU-lidstaten in de Raad en de Commissie een politiek akkoord bereikt over de volgende langetermijnbegroting van de EU en NextGenerationEU. Als volgende stap is het dringend zaak het pakket voor het meerjarig financieel kader wettelijk vast te stellen en het eigenmiddelenbesluit te ratificeren.

De EU-langetermijnbegroting en het initiatief NextGenerationEU (een tijdelijk instrument dat als katalysator fungeert voor het herstel in Europa) zullen samen het grootste stimuleringspakket vormen dat ooit via de EU-begroting is gefinancierd. In het totaal gaat het om €1,8 biljoen (in prijzen van 2018) voor de heropbouw van Europa na de coronapandemie. En dat zal een groener, digitaler en veerkrachtiger Europa worden.

Meer informatie

Meer over het programma Digitaal Europa

Factsheet

Digitaal beleid in de langetermijnbegroting van de EU

Langetermijnbegroting van de EU 2021-2027 en NextGenerationEU

Herstelplan

Horizon Europa


Terug naar boven