r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Internal security: Council adopts conclusions to strengthen cooperation

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 14 december 2020.

De Raad heeft conclusies goedgekeurd over interne veiligheid en het Europees politie­partnerschap. Doel ervan is de samenwerking op dit gebied verder te verbeteren, om beter in te spelen op veranderende veiligheids­uitdagingen en het potentieel van technologische ontwikkelingen te benutten.

In de conclusies wordt een aantal politieke prioriteiten herhaald die tussen nu en 2025 moeten worden verwezenlijkt, waaronder:

  • ten volle gebruikmaken van de instrumenten voor EU-brede signalering van strafbare feiten
  • beter koppelen van reeds beschikbare informatie, met name door de EU-informatie­systemen interoperabel te maken
  • de wetgeving inzake grens­overschrijdende politiële samenwerking verbeteren, met onder meer passende bevoegdheden voor grens­overschrijdende observatie en achtervolging
  • ervoor zorgen dat rechtshand­havings­autoriteiten in hun dagelijkse werk kunnen gebruikmaken van technologieën op basis van artificiële intelligentie, die aan duidelijke waarborgen zijn gebonden
  • het verbeteren van de capaciteit van rechtshand­havings­instanties om samen te werken met derde landen en publieke en private partners wereldwijd
  • het versterken van EU-agentschappen zoals Europol en Frontex

In de conclusies wordt ook uiteengezet hoe verder moet worden gewerkt op een aantal gebieden: samenwerking inzake rechts­handhaving, meegaan met de technologische vooruitgang, mondiale samenwerking, bestrijding van transnationale georganiseerde criminaliteit, en voorkomen en bestrijden van terrorisme.


Terug naar boven