r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Peiling: Nederlanders hechten minste waarde aan recycling

donderdag 10 december 2020, 10:30
Groene planeet © annca

BRUSSEL (ANP) - Nederlanders hechten volgens een peiling onder burgers uit veertien Europese landen de minste waarde aan recycling. Van de 838 Nederlanders die deelnamen aan het onderzoek in opdracht van de organisatie Every Can Counts (Ieder Blik Telt), vindt 52 procent recycling "zeer belangrijk" of "extreem belangrijk". In alle andere landen waar dezelfde peiling werd gehouden was dit percentage hoger.

In Polen, Hongarije en Italië waren de ondervraagden een stuk enthousiaster over recycling. In die landen geven negen op de tien mensen aan heel veel belang te hechten aan hergebruik van materialen. Nederlanders kozen vaak voor de optie "enigszins belangrijk": 42 procent. Slechts 1 procent vindt recycling totaal niet belangrijk en 5 procent "niet zo".

Van de ondervraagde Nederlanders zei 17 procent nooit blikjes te recyclen. Dat percentage is het hoogste uit het onderzoek. Slechts 6 procent zegt in een vervolgvraag die mogelijkheid nooit te hebben, maar de meeste mensen geven aan dat ze wel bakken voor hergebruik tot hun beschikking hebben. In veel Nederlandse gemeenten wordt aluminium bijvoorbeeld samen met het plasticafval ingezameld.

In totaal deden 13.793 Europeanen aan de peiling mee. Van hen vindt 79 procent recycling "zeer" of "extreem" belangrijk. Een nog net iets grotere groep (86 procent) is het eens met de stelling: "Na Covid-19 is het belangrijker dan ooit om voor onze planeet en het milieu te zorgen en te recyclen." Van de Nederlandse ondervraagden kon 79 procent zich hierin vinden. Tegelijkertijd vindt bijna de helft van de Europeanen dat de economie op dit moment voor het milieu gaat.

Every Can Counts promoot de recycling van blikjes. Dat doet de club met steun van onder meer de aluminiumindustrie en drankenproducenten. "In Europa wordt nu 75 procent van het aluminium gerecycled. Niet slecht, maar het is nog niet goed genoeg. Er is geen reden waarom we de 100 procent niet zouden kunnen bereiken", stelt de organisatie.

Directeur David Van Heuverswyn relativeert de Nederlandse cijfers. Hij wijst erop dat blikafval scheiden van restafval in Nederland nog niet zo lang gebeurt. "De cultuur van selectief sorteren is nog jong. Bovendien is de situatie in Nederland niet uniform." Gemeenten hebben hier veel vrijheid in.

Mogelijk voert het Nederlandse kabinet eind 2022 statiegeld in op blikjes. De industrie zit daar niet op te wachten, maar de enige manier voor de producenten om invoering nog te voorkomen, is het drastisch terugdringen van zwerfafval.

De peiling is met onlinevragenlijsten uitgevoerd door onderzoeksbureau Made with Insight.

Terug naar boven