r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

De Europese prioriteiten van het kabinet in 2021: overwegend positief oordeel over initiatieven Commissie

woensdag 9 december 2020, 14:44
Mark Rutte en Ursula von der Leyen
Bron: European Commission

DEN HAAG (PDC) - Deze week publiceerde de regering de kabinetsappreciatie van het werkprogramma van de Europese Commissie in 2021. Het kabinet geeft in deze zogenoemde Staat van de Europese Unie aan welke beleidsvoornemens van de Europese Commissie ze steunt, waar ze kritisch naar kijkt en wat er mogelijk mist.

Uit de brief van minister Blok blijkt dat de regering zich in grote lijnen kan vinden in hetgeen de Commissie van plan is. De versterkte samenwerking op het gebied van de volksgezondheid is - in het licht van de coronacrisis - voor Nederland een welkome aanvulling op eerdere prioriteiten.

De belangrijkste prioriteiten van de Europese Commissie zijn de Green Deal, de digitale agenda, versterking van de economie, betere controle aan de Europese buitengrenzen, bescherming van de rechtsstaat en het versterken van partnerschappen met andere landen.

Positief

Het kabinet is bezorgd over mogelijke extra (administratieve) lasten die alle klimaatmaatregelen met zich mee brengen, en wil meer zelf de regie kunnen voeren over de juiste mix van maatregelen op het gebied van energie. Alle plannen op het gebied van digitalisering steunt het kabinet, behalve de voorgenomen digitaks. Dat zou volgens de regering beter op internationaal niveau geregeld kunnen worden. Het kabinet steunt het aanpakken van online haatzaaien, maar vraagt zich wel af hoe dat juridisch onderbouwd wordt.

Op enkele details na is het kabinet positief over de plannen over handel en het creëren van een 'level playing field', cyberveiligheid, de circulaire economie, de kapitaalmarktunie, de aanpak van witwassen, terrorisme en de georganiseerde criminaliteit, het beter in banen leiden van immigratie en de samenwerking met derde landen.

Terughoudend

Het kabinet is veel terughoudender als het gaat om maatregelen met betrekking tot de sociale zekerheid; er moeten niet sluipenderwijs bevoegdheden naar 'Brussel' worden overgeheveld. Dat geldt ook voor de plannen voor levenslang leren. Wil dat iets opleveren, dan moet het passen in de nationale context, en dus ligt een grotere Europese rol niet meteen voor de hand.

Het kabinet stelt 'in afwachting te zijn van de juridische grondslag' voor het voorstel over het financieren van politieke partijen en politiek advertenties. Dat betekent dat Nederland niet op voorhand ermee instemt dat dit op Europees niveau geregeld wordt.

Het functioneren van de Unie

Wat betreft het functioneren van de Unie zelf, wacht het kabinet initiatieven van de Commissie om doeltreffender en efficiënter te functioneren af. Het voornemen om meer op de handhaving van Europese regels te letten steunt het kabinet van harte.

Bron: parlementairemonitor.nl [dossier Staat van de Europese Unie]

Terug naar boven