r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Advies aan EU-hof: geef Hongarije ongelijk over EU-strafprocedure

donderdag 3 december 2020, 15:41
gewijzigd
Wetboek, Hamer & Hongaarse vlag
Bron: Europees Parlement/?

LUXEMBURG (ANP) - De Europese strafprocedure tegen Hongarije kan doorgaan, vindt de belangrijkste adviseur van het Europees Hof van Justitie. Het Europees Parlement heeft de procedure wel degelijk volgens de regels in gang gezet, ook al bestrijdt Hongarije dat. Het oordeel van de advocaat-generaal weegt doorgaans zwaar voor het Luxemburgse hof.

Het Europees Parlement stemde in 2018 voor het activeren van de strafprocedure, het zogeheten artikel 7, omdat Hongarije de rechtsstaat zou aantasten. Die kan er uiteindelijk toe leiden dat de regering in Boedapest zijn stemrecht in de EU verliest.

Hongarije stapte naar het Europese hof, omdat de stemming niet rechtsgeldig zou zijn geweest. Twee derde van de uitgebrachte stemmen was weliswaar voor, zoals is vereist. Maar als de Europarlementariërs waren meegeteld die zich van stemming onthielden, dan was de tweederdemeerderheid niet gehaald.

Dat houdt geen steek, vindt de advocaat-generaal. Het reglement van het parlement spreekt van "uitgebrachte stemmen". Onthoudingen tellen volgens de regels alleen mee in situaties waarvoor dat uitdrukkelijk is afgesproken. Bovendien wisten de Europarlementariërs vooraf dat ze buiten beschouwing zouden blijven als ze zich van stemming zouden onthouden.

Sinds 2018 is de strafprocedure nauwelijks opgeschoten. Uitvoering daarvan is verder aan de EU-lidstaten, maar die zien daar vooralsnog weinig heil in. Hongarije en medezondaar Polen hebben al een en andermaal verklaard dat ze elkaar beschermen en de procedure zullen tegenhouden.

Terug naar boven