r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Coronavirus: Commissie presenteert strategie "COVID-19: Waakzaam de winter door"

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 2 december 2020.

Vandaag heeft de Commissie een strategie aangenomen voor een duurzaam beheer van de pandemie in de komende wintermaanden, een periode waarin het besmettingsrisico groter is door specifieke omstandigheden, zoals bijeenkomsten binnenshuis. Waakzaamheid en voorzichtigheid zijn de hele winter lang geboden, tot ver in 2021, wanneer veilige en doeltreffende vaccins zullen worden uitgerold. De Commissie zal dan verdere aanwijzingen geven voor een geleidelijke en gecoördineerde opheffing van de coronamaatregelen.

Een gecoördineerde EU-brede aanpak is van cruciaal belang om de bevolking duidelijkheid te geven en een nieuwe besmettingspiek na de feestdagen te voorkomen. Bij iedere versoepeling van de maatregelen moet rekening worden gehouden met de ontwikkeling van de epidemiologische situatie en voldoende capaciteit voor tests, contacttracering en het behandelen van patiënten.

Margaritis Schinas, vicevoorzitter voor de bevordering van onze Europese levenswijze: "In deze uiterst moeilijke tijden is het van cruciaal belang dat de lidstaten aanwijzingen krijgen voor een gemeenschappelijke aanpak van het winterseizoen, met name wat betreft de manier waarop de feestdagen moeten worden beheerd. We moeten toekomstige uitbraken in de EU voorkomen. Alleen door een volgehouden aanpak van de pandemie zullen we nieuwe lockdowns en strenge beperkingen vermijden en er samen doorheen geraken.

Stella Kyriakides, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid: "Elke 17 seconden verliest iemand in Europa het leven als gevolg van COVID-19. De situatie stabiliseert zich wel, maar blijft gevaarlijk. Net als alles dit jaar zullen ook de feestdagen anders zijn. We mogen de inspanningen die we de afgelopen weken en maanden allemaal samen hebben geleverd, niet in gevaar brengen. Dit jaar moet het redden van levens voorgaan op feesten. Maar er is ook hoop, want de vaccins zijn op komst. Alle lidstaten moeten nu klaar zijn om vaccinatiecampagnes te starten en zo snel mogelijk vaccins uit te rollen, zodra er veilige en doeltreffende beschikbaar zijn.”

Aanbevolen maatregelen

In de coronawinterstrategie worden maatregelen aanbevolen om de pandemie onder controle te houden totdat de vaccins op grote schaal beschikbaar zijn. Daarbij gaat het met name om:

  • Afstand houden en sociale contacten beperken: van cruciaal belang in de wintermaanden, inclusief de feestdagen. De maatregelen moeten doelgericht zijn en uitgaan van de lokale epidemiologische situatie om hun sociale en economische impact te beperken en hun acceptatie door de bevolking te vergroten.
  • Testen en contacten traceren: essentieel voor het opsporen van clusters en het doorbreken van de infectieketen. De meeste lidstaten hebben inmiddels een nationale corona-app. Een gezamenlijk platform, de European Federated Gateway Server (EFGS), maakt contactonderzoek in het buitenland mogelijk.
  • Veilig reizen: een mogelijke toename van het aantal reizen tijdens de feestdagen noodzaakt tot een gecoördineerde aanpak. De vervoersinfrastructuur moet worden voorbereid en quarantainevoorschriften, die kunnen gelden wanneer de epidemiologische situatie op de plaats van vertrek slechter is dan op de plaats van bestemming, moeten duidelijk worden gecommuniceerd.
  • Capaciteit en personeel in de zorg: er moeten bedrijfscontinuïteitsplannen voor de zorg worden opgesteld om eventuele COVID-19-uitbraken op te vangen en de reguliere zorg op gang te houden. Tekorten aan medische uitrusting kunnen worden verholpen via gezamenlijke aanbestedingen.
  • Maatregelen tegen coronamoeheid en geestelijke gezondheidsproblemen: deze fenomenen zijn natuurlijke gevolgen van de huidige situatie. De lidstaten moeten de richtsnoeren van de Wereldgezondheidsorganisatie volgen en de bevolking blijven motiveren, om zo de coronamoeheid aan te pakken. Er moet ook meer psychosociale steun komen.
  • Nationale vaccinatiestrategieën: De Commissie staat klaar om de lidstaten waar nodig te ondersteunen bij de inzet van vaccins overeenkomstig hun inzet- en vaccinatieplannen. Een gemeenschappelijke EU-benadering van vaccinatiebewijzen zou de respons in de lidstaten en het vertrouwen van de burgers in de vaccinatie-inspanningen wellicht versterken.

Achtergrond

De coronawinterstrategie bouwt voort op eerdere aanbevelingen, zoals het Europese stappenplan voor een exitstrategie van april, de mededeling over de paraatheid op korte termijn van juli en de mededeling over aanvullende coronaresponsmaatregelen van oktober. De eerste golf van de pandemie werd in Europa met succes ingeperkt door strenge maatregelen, maar de al te snelle versoepelingen in de zomer leidden tot een nieuwe golf in het najaar.

Zolang er geen veilig en doeltreffend vaccin beschikbaar is en een groot deel van de bevolking niet ingeënt is, moeten de EU-lidstaten zich met een gecoördineerde aanpak blijven inspannen om de pandemie in te dijken, zoals de Europese Raad heeft gevraagd.

Begin 2021 zal de Commissie op basis van de opgedane kennis en ervaring en de meest recente wetenschappelijke adviezen nog meer aanbevelingen doen voor een alomvattend coronabestrijdingskader.

Meer informatie

Mededeling "COVID-19: Waakzaam de winter door"

Bijlage bij de mededeling

Gezamenlijk Europees stappenplan voor opheffing van de COVID-19-inperkingsmaatregelen

Kortetermijnparaatheid van de EU voor COVID-19-uitbraken

Mededeling over aanvullende COVID-19-responsmaatregelen

Paraatheid voor COVID-19-vaccinatiestrategieën en de inzet van vaccins

Aanbeveling voor het gebruik van snelle antigeentests

EU-gateway voor contacttracerings- en waarschuwingsapps


Terug naar boven