r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

European arrest warrant: Council adopts conclusions on current challenges and the way forward

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 1 december 2020.

De Raad heeft conclusies goedgekeurd over de huidige uitdagingen en de weg vooruit voor het Europees aanhoudings­bevel (EAB) en de uitleverings­procedures.

Het Europees aanhoudingsbevel is een belangrijk instrument in de strijd tegen grens­overschrijdende criminaliteit en terrorisme. Het heeft de justitiële samenwerking tussen de lidstaten eenvoudiger en sneller gemaakt, en blijft essentieel voor de veiligheid van de EU-burgers.

Tijdens de besprekingen over manieren om de toepassing ervan beter te maken, werd echter duidelijk hoe het EAB-overleverings­mechanisme op sommige vlakken nog doeltreffender kon.

De Raad is het er in zijn conclusies over eens dat er op 5 gebieden ruimte is voor verbetering:

  • nationale omzetting en praktische toepassing van het EAB-kaderbesluit
  • ondersteuning van uitvoerende autoriteiten bij evaluaties inzake grondrechten
  • bepaalde aspecten van de procedure in de uitvaardigende en de uitvoerende lidstaat - zoals procedurele rechten, vertalingen, overdracht van procedures en jurisdictie­geschillen, en alternatieven voor detentie
  • behandeling van verzoeken tot uitlevering van EU-burgers aan derde landen
  • overleverings­procedures in tijden van crisis, naar aanleiding van de COVID-19-pandemie

Terug naar boven