r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek
Niet/beperkt geactualiseerd na 19 december 2020.

Europese Raad 10-11 december 2020

Europese Raad
Bron: The Council of the European Union

Op 10 en 11 december kwamen de regeringsleiders van de 27-EU lidstaten weer in Brussel bijeen. Op 11 december was er voor de leiders ook een Eurotop. Besproken werden de verdere coördinatie van COVID-19-maatregelen, klimaat­verandering, internationale veiligheid en buitenlandse betrekkingen.

Er werd onder meer overeenstemming bereikt over

  • de meerjarenbegroting 2021-2021, inclusief de rechtsstaatconditionaliteit en het coronaherstelfonds
  • aanscherping van de doelstelling voor CO2-reductie tot 55% in 2030
  • sancties tegen Turkije vanwege de illegale gasboringen in de Middellandse Zee
  • verlenging van de sancties tegen Rusland voor het illegaal inlijven van de Krim met een half jaar

Delen

Inhoud

1.

Resultaten EU-top

Meerjarenbegroting

De EU-leiders hebben overeenstemming bereikt over de rechtsstaattoets en daarmee de EU-begroting en het coronaherstelfonds. De lidstaten gingen akkoord met een compromisvoorstel van EU-voorzitter Duitsland. Polen en Hongarije dreigden eerder met een veto vanwege de koppeling tussen de staat van de rechtsstaat en de uitkering van Europese fondsen.

Klimaatverandering

De EU scherpt haar klimaatdoelstellingen aan van 40 naar 55 procent minder CO2 uitstoot in 2030 (ten opzichte van 1990). Dit is nodig om 2050 Europa klimaatneutraal te maken en moet de opwarming van de aarde tot maximaal 2 graden beperkt houden zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs.

Covid-19

De Europese Raad vraagt de Europese Commissie voorstellen te doen voor wederzijdse erkenning van testresultaten en pleit voor voorstellen voor een Europese gezondheidsunie. Goede coördinatie is nodig bij het voorbereiden van een geleidelijke opheffing van de beperkingen en een terugkeer naar normaal reisverkeer, wanneer de gezondheidssituatie het toelaat.

Veiligheid

De Europese Raad pleit voor een goed gebruik van databanken met gegevens van potentiële terroristen.

Externe betrekkingen

De Europese Raad besloot tot een uitbreiding van de sancties tegen Turkije vanwege de illegale gasboringen. Er komt een lijst met nieuwe namen van personen en bedrijven tegen wie strafmaatregelen worden ingesteld.

De EU verlengt de sancties tegen Rusland voor het illegaal inlijven van de Krim in 2014 met een half jaar. Hiermee schond Rusland volgens de Unie het internationaal recht.

2.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven