r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Hoogtepunten van de plenaire vergadering: consumentenrechten, dakloosheid, persvrijheid

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op vrijdag 27 november 2020.

EP-leden keurden nieuwe rechten voor consumenten goed, willen een einde maken aan dakloosheid en maakten hun standpunt over de EU-industriestrategie bekend tijdens de plenaire sessie.

Link naar de video: Hoogtepunten plenaire zitting

Dankzij de nieuwe regels die het Parlement rond collectieve vorderingen tot schadevergoeding op dinsdag heeft goedgekeurd, hebben consumenten de mogelijkheid om hun rechten in binnenlandse en internationale “massaschade”-rechtszaken te verdedigen.

Op woensdag vroegen Europarlementariërs de Commissie om een cultuur van hergebruik te stimuleren door herstellingen aantrekkelijker, systematisch en kostenefficiënt te maken. Ze willen ook een betere etikettering over de duurzaamheid van producten, lokale tweedehandsmarkten en herstellers stimuleren en duidelijke regels rond “groene” informatie in advertenties.

Het Parlement eiste ook strengere regels rond productveiligheid om te verzekeren dat alle producten die in de EU verkocht worden veilig zijn, onafhankelijk of ze online of offline verkocht worden, of binnen of buiten de EU geproduceerd worden.

In een debat op woensdag, spoorden EP-leden de lidstaten aan om de 2021-2027 begroting goed te keuren en EU-financiering vrij te maken om de impact van de Covid-19-crisis te helpen verzachten.

EP-leden hebben hun prioriteiten voor de toekomstige industriestrategie bekend gemaakt, die soevereiniteit, strategische autonomie, concurrentievermogen, onderzoek en innovatie in de EU behoudt. In een resolutie die op woensdag werd goedgekeurd, dringen de Europarlementsleden er bij de Commissie op aan om een nieuw voorstel te doen, dat rekening houdt met de impact van de pandemie in de industriële sector, en bedrijven - vooral kmo’s (mkb’s) - steunt bij de groene en digitale transities.

Op dinsdag spoorden de EP-leden de EU aan om tegen 2030 een einde te maken aan dakloosheid. Ze willen maatregelen die daklozen in de arbeidsmarkt integreren en hen gelijke toegang biedt tot gezondheidszorg en onderwijs.

EP-leden bespraken op donderdag de nieuwe farmaceutische strategie voor Europa. Het Parlement vraagt een verhoogde productiecapaciteit in Europa om veilige en betaalbare geneesmiddelen voor iedereen te verzekeren.

Op dinsdag keurde het Parlement €823 miljoen euro goed om Kroatië te helpen bij de heropbouw na de aardbeving, Polen te helpen na de overstromingen en zeven landen (Portugal, Griekenland, Duitsland, Spanje, Hongarije, Kroatië en Ierland) te helpen om de gezondheidscrisis na Covid-19 aan te pakken.

In een resolutie die op woensdag werd goedgekeurd, steunde het Parlement persvrijheid en sprak zich uit tegen pogingen om journalisten het zwijgen op te leggen.

In een resolutie op donderdag veroordeelden EP-leden de uitspraak van het Poolse Constitutioneel Hof om abortus illegaal te maken.

EP-leden waarschuwden in een resolutie op donderdag dat de beslissing van Turkije om toegang tot de afgesloten buitenwijk Varosha te openen de vooruitzichten ondermijnt om een oplossing voor het Cyprus-probleem te vinden.

Link naar de video: EU-Turkije

Meer informatie over de plenaire sessie

Ontdek het Parlement op sociale media en meer

Productinformatie

REF.: 20201119STO92008


Terug naar boven