r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

'Beleidsmakers ECB willen extra steunmaatregelen tegen crisis'

donderdag 26 november 2020, 14:34
ECB in Frankfurt

FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - Beleidsmakers bij de Europese Centrale Bank (ECB) vinden dat er meer steunmaatregelen moeten komen voor de economie van de eurozone, bij de vergadering in december. Dat valt op te maken uit de notulen van de rentevergadering van eind oktober, toen de centrale bank nog een pas op de plaats maakte. Volgens de ECB is er "brede overeenstemming" over nieuwe stappen.

In de notulen wordt gewezen op de scherp afgezwakte economische groei als gevolg van de tweede coronagolf en de herinvoering van lockdownmaatregelen in veel Europese landen, met ook naar de grotere risico's voor de balansen van banken. Dat rechtvaardigt volgens de ECB de noodzaak om de monetaire beleidsinstrumenten in december aan te passen, bijvoorbeeld door een vergroting van de programma's voor het opkopen van staatsleningen en bedrijfsobligaties.

De ECB zegt dat ook op de financiële markten wordt verwacht dat in december tot verdere actie wordt overgegaan. ECB-president Christine Lagarde heeft al duidelijk gehint op extra maatregelen. Ze zei dat de oplopende besmettingsaantallen en lockdowns om de pandemie in te dammen hebben geleid tot een duidelijke verslechtering van de economische vooruitzichten op de korte termijn.

Terug naar boven