r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Coronavirus: Commissie keurt contract met Moderna goed om toegang tot een potentieel vaccin te garanderen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 25 november 2020.

Vandaag heeft de Europese Commissie een zesde contract in het kader van de EU-vaccinstrategie goedgekeurd, ditmaal met het farmaceutische bedrijf Moderna. Het contract voorziet in de initiële aankoop van 80 miljoen doses namens alle EU-lidstaten, te leveren zodra het vaccin veilig en doeltreffend tegen COVID-19 is gebleken, plus een optie op 80 miljoen extra doses.

Het contract met Moderna vergroot onze reeds uitgebreide portefeuille van vaccins die in Europa zullen worden geproduceerd, waaronder de met AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV en BioNTech-Pfizer ondertekende contracten en het goedgekeurde contract met CureVac. Dankzij deze gediversifieerde vaccinportefeuille zal Europa goed voorbereid zijn voor de vaccinatie, zodra is aangetoond dat de vaccins veilig en doeltreffend zijn. De lidstaten kunnen ook beslissen het vaccin aan landen met lagere en middelhoge inkomens te doneren of aan andere Europese landen door te geven.

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen: Ik ben zeer verheugd om aan te kondigen dat we vandaag een akkoord hebben gesloten met het bedrijf Moderna om tot 160 miljoen doses van hun toekomstige vaccin te kopen. Dit is ons zesde contract met een vaccinproducent en we werken nog aan een ander contract. We zetten een van de meest uitgebreide COVID-19-vaccinportefeuilles ter wereld op, waardoor de Europeanen toegang krijgen tot de meest veelbelovende vaccins die tot nu toe in ontwikkeling zijn. Een veilig en doeltreffend vaccin kan ons helpen een einde te maken aan de pandemie en geleidelijk terug te keren naar het normale leven.”

Stella Kyriakides, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid: “Het akkoord van vandaag met Moderna is alweer een belangrijke mijlpaal in onze EU-vaccinstrategie. Ik ben blij dat we nu zes overeenkomsten voor de aankoop van vaccins hebben gesloten. Dit is een duidelijk voorbeeld van de Europese gezondheidsunie in actie: een Europese Unie die met tastbare resultaten voor haar burgers komt en een blauwdruk geeft voor onze samenwerking op het gebied van gezondheid in de toekomst. Om te kunnen terugkeren naar de normaliteit en deze pandemie te overwinnen, is een veilig en doeltreffend vaccin belangrijker dan ooit. Niemand is veilig zolang niet iedereen veilig is.”

Moderna is een in de Verenigde Staten gevestigde onderneming die een pioniersrol speelt bij de ontwikkeling van een nieuwe categorie vaccins op basis van messenger-RNA (mRNA), dat door lipide nanodeeltjes naar cellen wordt getransporteerd. Het vaccinplatform is in de laatste tien jaar ontwikkeld. Het basisprincipe is om dit molecuul als gegevensdrager te gebruiken. Met die informatie kan het lichaam zelf proteïnen aanmaken waarmee een langdurige immuniteit tegen COVID-19 wordt opgebouwd.

De steun van de Commissie is gebaseerd op een deugdelijke wetenschappelijke beoordeling van het vaccin, de daarbij gebruikte technologie en de productiecapaciteit van het bedrijf in Europa om de hele EU te kunnen bevoorraden.

Achtergrond

De Europese Commissie heeft op 17 juni een Europese strategie gepresenteerd om de ontwikkeling, productie en uitrol van doeltreffende en veilige vaccins tegen COVID-19 te versnellen. Als tegenprestatie voor het recht om binnen een bepaalde termijn een bepaald aantal vaccindoses aan te kopen, financiert de Commissie door middel van aankoopovereenkomsten (Advance Purchase Agreements) een deel van de aanloopkosten van vaccinproducenten. De verstrekte financiering wordt beschouwd als een aanbetaling op de vaccins die daadwerkelijk door de lidstaten op basis van aankoopovereenkomsten zullen worden aangekocht.

Gezien de hoge kosten en het hoge uitvalpercentage brengt het investeren in een COVID-19-vaccin voor de ontwikkelaars van vaccins een groot risico met zich mee. Door deze overeenkomsten worden daarom investeringen mogelijk gemaakt die anders misschien niet zouden worden gedaan.

Zodra van een vaccin is aangetoond dat het veilig en doeltreffend is en het Europees Geneesmiddelenbureau een vergunning voor het in de handel brengen heeft verleend, moet het snel over heel Europa worden verspreid en ingezet. Op 15 oktober heeft de Commissie uiteengezet wat de belangrijkste stappen zijn die de lidstaten moeten nemen om volledig voorbereid te zijn, onder meer door de ontwikkeling van nationale vaccinatiestrategieën. De Commissie werkt momenteel aan de opzet van een gemeenschappelijk rapportagekader en een platform om de doeltreffendheid van de nationale vaccinatiestrategieën te monitoren.

De Europese Commissie wil er ook voor zorgen dat iedereen die een vaccin nodig heeft, dat krijgt, overal ter wereld en niet alleen in de EU. Niemand is veilig zolang niet iedereen veilig is. Daarom heeft de Commissie sinds 4 mei 2020 bijna 16 miljard EUR opgehaald in het kader van de wereldwijde coronarespons (Coronavirus Global Response), de wereldwijde actie voor universele toegang tot tests, behandelingen en vaccins tegen het coronavirus en voor wereldwijd herstel, en heeft zij bevestigd belangstelling te hebben voor deelname aan de COVAX-faciliteit voor billijke toegang tot betaalbare COVID-19-vaccins overal ter wereld. Als onderdeel van het “Team Europa”-initiatief kondigde de Commissie een bijdrage van 400 miljoen EUR aan garanties aan ter ondersteuning van COVAX en de COVAX-doelstellingen in het kader van de wereldwijde coronarespons. Op 12 november heeft de Europese Unie aangekondigd dat zij nog eens 100 miljoen EUR extra aan subsidies ter ondersteuning van de COVAX-faciliteit vrijmaakt.

Meer informatie

EU-vaccinstrategie

EU-respons op het coronavirus

Overzicht van de coronamaatregelen van de Commissie


Terug naar boven