r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Declaration by the High Representative on behalf of the EU on the alignment of certain third countries concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 20 november 2020.

Op 1 oktober 2020 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2020/1368[1] tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB aangenomen.

Bij dit besluit van de Raad werden 4 entiteiten en 2 personen toegevoegd aan de in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB opgenomen lijst van personen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

De kandidaat‑lidstaten Montenegro en Albanië[2], EVA‑land Noorwegen, dat lid is van de Europese Economische Ruimte, en Oekraïne sluiten zich bij dit besluit van de Raad aan.

Zij zullen er zorg voor dragen dat hun nationale beleid in overeenstemming is met dit besluit van de Raad.

De Europese Unie neemt met voldoening kennis van deze toezegging.

[1] Bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie op 01.10.2020 (PB L 318, blz. 5).

[2] Montenegro en Albanië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.


Terug naar boven