r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Nagorno-Karabach: verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens de Europese Unie

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 19 november 2020.

De Europese Unie is verheugd dat de vijandelijk­heden in en rond Nagorno-Karabach zijn gestaakt na het door bemiddeling van Rusland tot stand gekomen staakt-het-vuren van 9 november tussen Armenië en Azerbeidzjan. De EU roept alle partijen op zich strikt aan het staakt-het-vuren te houden om te voorkomen dat er nog meer dodelijke slachtoffers vallen.

De EU vraagt alle regionale betrokkenen met aandrang zich te onthouden van welke actie of retoriek dan ook die het staakt-het-vuren in het gedrang kan brengen. De EU dringt ook aan op de volledige en onmiddellijke terugtrekking van alle buitenlandse strijders uit de regio.

De EU zal de uitvoering van de bepalingen van het staakt-het-vuren nauwgezet volgen, met name wat het monitoring­mechanisme betreft.

Het staakt-het-vuren is slechts de eerste stap naar het einde van het langdurige conflict in Nagorno-Karabach. De EU is de mening toegedaan dat er nieuwe inspanningen nodig zijn om via onderhandelingen tot een alomvattende en duurzame oplossing te komen voor het conflict, ook voor de status van Nagorno-Karabach. De EU bevestigt dan ook dat zij de internationale samenstelling van de Minsk-Groep van de OVSE, onder leiding van haar covoorzitters en de persoonlijke vertegenwoordiger van de fungerend voorzitter van de OVSE, ten volle steunt om dit doel te bereiken. De EU is bereid om effectief mee gestalte te geven aan een duurzame en alomvattende oplossing van het conflict, bijvoorbeeld via stabilisatie­steun, post-conflict­rehabilitatie en vertrouwen­wekkende maatregelen, waar mogelijk.

De EU herinnert aan haar onvermurwbare verzet tegen het gebruik van geweld, met name het gebruik van clustermunitie en brandwapens, als middel om geschillen op te lossen. De EU benadrukt dat het internationaal humanitair recht geëerbiedigd moet worden en roept de partijen op uitvoering te geven aan de akkoorden over de uitwisseling van krijgs­gevangenen en de repatriëring van stoffelijke resten die op 30 oktober in Genève zijn bereikt in de covoorzitter­samenstelling van de Minsk-Groep van de OVSE. De EU onderstreept het belang van garanties voor humanitaire toegang en optimale voorwaarden voor de vrijwillige, veilige, waardige en duurzame terugkeer van de ontheemde bevolking in en rond Nagorno-Karabach. Zij benadrukt het belang van het behoud en het herstel van het culturele en religieuze erfgoed in de regio. Indien er oorlogsmisdaden zijn gepleegd, moeten die worden onderzocht.

De Europese Unie en haar lidstaten verlenen al aanzienlijke humanitaire hulp om tegemoet te komen aan de onmiddellijke behoeften van de door het conflict getroffen burgerbevolking, en staan klaar om nog meer hulp te bieden.


Terug naar boven