r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europarlementariërs: Hongaren en Polen kunnen concessies vergeten

woensdag 18 november 2020, 20:02
Guy Verhofstadt voert het woord in het Europees Parlement

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement peinst er niet over om de rechtstaatvoorwaarden aan EU-subsidies alsnog te versoepelen om Hongarije en Polen tegemoet te komen. Het onderstreept dat de afspraken "een gesloten overeenkomst zijn die op geen enkele manier kan worden heropend". Prominente Europarlementariërs als CDA'er Esther de Lange, de liberaal Guy Verhofstadt en de sociaaldemocrate Kathleen Van Brempt opperen zelfs dat de andere EU-landen dan maar zonder de twee dwarsliggers moeten doorzetten met het coronaherstelfonds.

Hongarije en Polen blokkeren de meerjarenbegroting van de EU en het herstelfonds uit woede over nieuwe regels waardoor ontvangers van EU-geld kunnen worden afgerekend op hun omgang met de rechtstaat. Ze krijgen bijval van Slovenië, al ging dat land nog niet zo ver ook zijn veto te gebruiken.

Wie de regels alsnog zou willen versoepelen, vindt echter het Europees Parlement op zijn weg. Dat heeft de regels tot tevredenheid van onder meer Nederland juist wat aangescherpt weten te krijgen en geeft te verstaan niet alsnog in te schikken. "Aan onze kant wordt geen concessie meer gedaan", waarschuwen de fractieleiders. De regeringsleiders moeten de begroting en het noodfonds nu "zo snel mogelijk goedkeuren", maant het parlement, dat het oponthoud "diep betreurt".

De zwaar getroffen Europese economie kan geen vertraging voor het herstelfonds van honderden miljarden euro's verdragen, waarschuwen veel Europarlementariërs. Dat moet snel van start, "ZONDER concessies" over de rechtstaatvoorwaarden, twittert Esther de Lange, kopstuk van de grootste fractie in het EP. "Als dat moet (en kan) zonder een aantal landen, dan zij dat maar zo."

Vlaming Verhofstadt, voormalig fractievoorzitter van de liberalen, denkt er ook zo over. "We zullen zien hoelang Hongarije en Polen zich dan nog in de voet blijven schieten." En zijn landgenote Van Brempt, van de tweede fractie in grootte, wil evenmin "een duimbreed toegeven". Het is volgens de sociaaldemocrate "niet onmogelijk" om met de andere lidstaten, via een afzonderlijk akkoord buiten de EU om, een herstelfonds op te richten zonder de landen die de rechtstaat niet willen respecteren.

Premier Mark Rutte opperde dat ook al eens, al noemde hij die uitweg in dezelfde adem een "nucleaire" optie. Hij vreest grote gevolgen van zo'n stap. Maar er gaan steeds meer stemmen op om er toch over na te denken. Ook de Franse staatssecretaris van Europese Zaken voegde zich woensdag in dat koor. Zo'n oplossing zou wel pas "in laatste instantie" in aanmerking komen, zei Clément Beaune.

Delen

Terug naar boven