r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Nieuwe EU-industriestrategie: welke uitdagingen moet het aanpakken?

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op vrijdag 15 juli 2022.

EP-leden willen dat de toekomstige EU-industriestrategie bedrijven helpt met het overleven van de coronacrisis en de confrontatie met de digitale en ecologische transities. Lees verder hoe.

Link naar de video: Industriestrategie

Europese ondernemingen werden hard getroffen door de Covid-19-pandemie, omdat velen moesten sluiten of werkkrachten verminderen terwijl ze nieuwe manieren moesten zoeken om binnen beperkende maatregelen te blijven werken. Vóór de noodzakelijke digitale en groene transities te maken, moet de EU-industrie herstellen van de pandemie.

In een resolutie die op 25 november werd goedgekeurd, herhaalden de EP-leden nog eens hun oproep aan de Commissie om het voorstel voor de nieuwe industriestrategie van maart opnieuw te bekijken.

Ze willen immers een verandering in de EU-aanpak van het industriebeleid om, in de nasleep van de pandemie, bedrijven te helpen met de gevolgen van de crisis en met de digitale en ecologische transities.

Hoe ziet het Parlement het EU-industrielandschap

Industrie vertegenwoordigt meer dan 20% van de economie in de EU, en stelt ongeveer 35 miljoen mensen tewerk, met hieraan vele gerelateerde banen vanuit de huiskamer of in het buitenland. Het vertegenwoordigt 80% van de goederenexport. De EU is ook één van de voornaamste wereldwijde leveranciers en bestemmingen voor rechtstreekse buitenlandse investeringen.

Volgens de nieuwe industriestrategie moet de EU het bedrijven mogelijk maken om bij te dragen aan de doelstellingen om klimaatneutraal te worden - zoals beschreven in het stappenplan van de Green Deal -, bedrijven (voornamelijk kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s of mkb’s) ondersteunen in de transitie naar een digitale en CO2-neutrale economie en ervoor zorgen dat er kwaliteitsvolle banen gecreëerd worden, zonder het concurrentievermogen van de EU te ondermijnen.

Dergelijke strategie moet in twee fasen gebeuren volgens Europarlementsleden: een herstelfase om banen te consolideren, productie opnieuw op te starten en aan te passen aan een post-Covid-19-periode, met daarna een heropbouw en industriële transformatie.

Meer lezen over de EU-acties om het economisch herstel aan te pakken.

Kmo’s (mkb’s) steunen voor een duurzame groei

Kleine en middelgrote ondernemingen zijn de ruggengraat van de EU-economie, verantwoordelijk voor meer dan 99% van het Europese bedrijfsleven. De industriestrategie moet zich op hen richten, omdat velen van hen door nationale coronamaatregelen schulden hebben gemaakt, en daarom minder investeringsmogelijkheden hebben, wat op de lange termijn voor een trage groei zal zorgen.

De industrie helpen herstellen van de socio-economische crisis

Het coronaherstelfonds is deel van de eerste fase om op de noodtoestand te reageren, en moet uitgedeeld worden volgens de geleden schade, de uitdagingen en de hoeveelheid financiële steun ontvangen via nationale steunmaatregelen.

Voorrang moet gaan naar bedrijven en kmo’s die zich richten op een digitale en ecologische transformatie en dus investeren in duurzame activiteiten.

EP-leden willen:

 • verzekeren dat de groene en digitale transities eerlijk een sociaal rechtvaardig zijn, en gevolgd worden door initiatieven om werknemers te trainen en heropleiding te geven
 • een nieuwe impactbeoordeling creëren van de potentiële kosten en lasten van de transitie voor Europese bedrijven, inclusief kmo’s
 • garanderen dat de staatssteun tijdens de noodfase niet leidt tot permanente verstoringen in de interne markt
 • strategische industrieën terugbrengen naar de EU

Investeren in groenere, digitale en innoverende ondernemingen

In een tweede fase moet de industriestrategie het concurrentievermogen, de weerbaarheid en duurzaamheid op lange termijn verzekeren - onder andere:

 • focus op de sociale aspecten van de structurele verandering
 • nieuw leven blazen in grondgebieden die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen met gebruik van het fonds voor een rechtvaardige transitie, dat deel uitmaakt van het EU-klimaatfinancieringsplan
 • verzekeren dat EU-subsidies naar milieuvriendelijke bedrijven gaan en het verbeteren van duurzame financiering aan bedrijven in het decarbonisatieproces
 • gebruik maken van het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens om EU-producenten en banen te helpen beschermen tegen oneerlijke internationale concurrentie
 • een farmaceutische industrie gebaseerd op onderzoek en een risicoplan voor het tekort aan geneesmiddelen
 • de circulaire economie volop benutten, voorrang geven aan het ‘energie eerst’-principe en energiebesparende en hernieuwbare energietechnologieën.
 • het gebruik van gas om over te schakelen van fossiele brandstoffen, en waterstof als een mogelijke baanbrekende technologie
 • investeringen in artificiële intelligentie en de toepassing van een interne Europese digitale en gegevensmarkt, met een beter digitaal heffingssysteem en Europese normen voor cyberveiligheid
 • meer investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O of R&D)
 • herzien van de antitrustregels om wereldwijde concurrentie te verzekeren

Meer lezen over EU-actie tegen klimaatverandering.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20201112STO91445


Delen

Terug naar boven