r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Coronavirus: Commissie vergroot inspanningen op het gebied van tests met aanbeveling inzake snelle antigeentests en steun om de testcapaciteit te vergroten

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 18 november 2020.

Vandaag heeft de Europese Commissie een aanbeveling goedgekeurd inzake het gebruik van snelle antigeentests voor de diagnose van COVID-19. Dit sluit aan bij de aanbeveling van de Commissie van 28 oktober om een gemeenschappelijke aanpak en efficiëntere teststrategieën in de hele EU te waarborgen. De aanbeveling bouwt voort op de richtsnoeren die zijn ontwikkeld met de input van de lidstaten en het advies van deskundigen van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding.

Zij bevat richtsnoeren over hoe snelle antigeentests moeten worden geselecteerd, wanneer zij geschikt zijn en wie ze moet uitvoeren. In de aanbeveling wordt ook opgeroepen tot validering en wederzijdse erkenning van de tests en de resultaten daarvan. Deze aanbeveling gaat vooraf aan de virtuele bijeenkomst van de Europese leiders op 19 november over de respons van de EU op de COVID-19-pandemie, die volgt op de Europese Raad van 29 oktober waar is overeengekomen dat meer coördinatie nodig is over testmethoden.

De Commissie heeft ook een overeenkomst ondertekend met de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maan-verenigingen (IFRC) waarbij zij 35,5 miljoen EUR uit het instrument voor noodhulp (ESI) bijdraagt om de testcapaciteit voor COVID-19 in de EU op te schalen. De financiering zal worden gebruikt ter ondersteuning van de opleiding van personeel voor het verzamelen en analyseren van monsters en het uitvoeren van tests, met name via mobiele apparatuur.

Stella Kyriakides, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid: “Door te testen kunnen we vaststellen in welke mate en waar het virus zich heeft verspreid en hoe het zich ontwikkelt. Het is een cruciaal instrument om de verspreiding van COVID-19 te vertragen. Om de EU-coördinatie op het gebied van testmethoden te verbeteren, publiceren wij vandaag richtsnoeren voor de lidstaten over het gebruik van snelle antigeentests om COVID-19-uitbraken beter aan te pakken. Om efficiënt te kunnen testen, moeten de nodige middelen beschikbaar zijn en daarom voeren we vandaag ook onze steun op om de testcapaciteit van de lidstaten te verhogen. Steun en solidariteit zijn essentieel om deze pandemie te boven te komen.”

De aanbeveling van vandaag biedt de lidstaten richtsnoeren voor het gebruik van snelle antigeentests om het virus in specifieke omstandigheden op te sporen. Het gaat onder meer om situaties waarin een snelle identificatie van besmette personen helpt bij de bestrijding van uitbraken en de regelmatige monitoring van risicogroepen zoals medisch personeel of personeel van verpleegtehuizen. De lidstaten worden aangemoedigd om naast de RT-PCR-tests ook snelle antigeentests uit te voeren om de verspreiding van het virus tegen te gaan, infecties op te sporen en isolatie- en quarantainemaatregelen te kunnen beperken.

Wederzijdse erkenning van de testresultaten is van het grootste belang om het grensoverschrijdend verkeer alsmede de opsporing van contacten en de behandeling over de grenzen heen te vergemakkelijken. De lidstaten worden sterk aangespoord om de resultaten van snelle antigeentests die aan de criteria van de aanbeveling voldoen en die worden uitgevoerd door erkende testfaciliteiten in alle EU-lidstaten, wederzijds te erkennen. Het volgen van deze aanbeveling draagt vervolgens bij tot het waarborgen van het vrije verkeer van personen en de goede werking van de interne markt in tijden van beperkte testcapaciteit.

De wetenschappelijke en technische ontwikkelingen blijven evolueren en bieden nieuwe inzichten in de eigenschappen van het virus en de mogelijkheden om verschillende methoden en benaderingen te gebruiken voor de diagnose van COVID-19. De Commissie blijft derhalve paraat om de aanbeveling inzake het gebruik van tests dienovereenkomstig te verder actualiseren.

Om de testcapaciteit in de EU verder te verhogen, stelt de Commissie 35,5 miljoen EUR ter beschikking van de IFRC om de opleiding van personeel te ondersteunen en ervoor te zorgen dat de mobiele testteams van het Rode Kruis toegang hebben tot de nodige apparatuur, laboratoriumartikelen en reagentia om monsters te nemen en tests uit te voeren, zodat zij de nationale autoriteiten bij hun werkzaamheden kunnen ondersteunen.

De samenwerking met de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maan-verenigingen staat open voor de EU-lidstaten en het VK via de nationale Rode Kruis-verenigingen. Zeven lidstaten hebben besloten deel te nemen: Oostenrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Malta, Portugal en Spanje.

Achtergrond

Tijdens de pandemie is gebleken dat de paraatheid bij en de bestrijding van ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid zowel op het niveau van de EU als op het niveau van de lidstaten moet verbeteren. Snelle en nauwkeurige tests zijn essentieel voor de aanpak van COVID-19. De Commissie heeft het onderzoek naar en de ontwikkeling van dergelijke tests ondersteund en zal een gezamenlijke aanbestedingsprocedure voor snelle tests uitschrijven. Uit het instrument voor noodhulp zal 100 Miljoen EUR beschikbaar worden gesteld ter ondersteuning van de lidstaten.

Nadere informatie

Aanbeveling van de Commissie inzake het gebruik van snelle antigeentests voor de diagnose van SARS-CoV-2-infecties

Aanbeveling van de Commissie van 28 oktober betreffende de COVID-19-teststrategieën

Factsheet over door het ESI ondersteunde acties op het gebied van gezondheid (in het Engels)

Vragen en antwoorden over het ESI

EU-respons op het coronavirus

Overzicht van de respons van de Commissie


Terug naar boven