r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Coronavirus: Commissie keurt contract met CureVac goed om toegang tot een potentieel vaccin te garanderen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 17 november 2020.

Vandaag heeft de Europese Commissie haar goedkeuring gehecht aan een vijfde contract, met het Europese farmaceutische bedrijven CureVac. Dat contract voorziet in de initiële aankoop van 225 miljoen doses namens alle EU-lidstaten, te leveren zodra het vaccin veilig en doeltreffend tegen COVID-19 is gebleken, plus een optie om te verzoeken om levering van tot 180 miljoen extra doses.

Het contract van vandaag met CureVac vergroot onze reeds uitgebreide portefeuille van in Europa geproduceerde vaccins en vormt een aanvulling op de met AstraZeneca, Sanofi-GSK en Janssen Pharmaceutica NV en BioNtech-Pfizer ondertekende contracten en de met succes afgeronde verkennende gesprekken met Moderna.

Dankzij deze gediversifieerde vaccinportefeuille zal Europa goed voorbereid zijn voor de vaccinatie, zodra is aangetoond dat de vaccins veilig en doeltreffend zijn. De lidstaten kunnen ook beslissen het vaccin aan landen met lagere en middelhoge inkomens te doneren of aan andere Europese landen door te geven.

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen: “Enkele dagen na onze overeenkomst met BioNTech en Pfizer ben ik blij een nieuwe overeenkomst aan te kondigen met een veelbelovend Europees bedrijf. De Commissie heeft tot op heden al minstens 1,2 miljard vaccindoses veiliggesteld en komt haar belofte na om te zorgen voor gelijke toegang tot veilige, doeltreffende en betaalbare vaccins, niet alleen voor de EU-burgers, maar ook voor ‘s werelds armste en meest kwetsbare mensen. De meeste van deze kandidaat-vaccins bevinden zich in een vergevorderd stadium van klinische proeven. Hopelijk zullen deze positieve resultaten tijdens het goedkeuringsproces worden bevestigd, waarna de vaccins snel zullen worden ingezet en ons zullen helpen de pandemie te boven te komen.”

Stella Kyriakides, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid: “Met een toenemend aantal COVID-patiënten in de EU is een veilig en doeltreffend vaccin belangrijker dan ooit om deze pandemie achter ons te laten. Met deze vijfde aankoopovereenkomst voor vaccins vergroten we de mogelijkheden dat de EU-burgers en onze economieën binnenkort weer veilig kunnen terugkeren naar de normaliteit. Dit is een bijkomende mijlpaal in onze EU-vaccinstrategie en het bewijst de voordelen van samenwerking in een echte Europese gezondheidsunie.”

CureVac, een in Duitsland gevestigde Europese onderneming, heeft op 6 juli met de Europese Investeringsbank een leningsovereenkomst van 75 miljoen EUR ondertekend voor de ontwikkeling en grootschalige productie van vaccins, waaronder het kandidaat-vaccin van CureVac tegen COVID-19. CureVac speelt een pioniersrol bij de ontwikkeling van een volledig nieuwe categorie vaccins op basis van messenger-RNA (mRNA), dat door lipide nanodeeltjes naar cellen wordt getransporteerd. Het vaccinplatform is in de laatste tien jaar ontwikkeld. Het basisprincipe is om dit molecuul als gegevensdrager voor informatie te gebruiken. Met die informatie kan het lichaam dan zelf zijn eigen werkzame stoffen produceren om diverse ziekten te bestrijden.

De steun van de Commissie is gebaseerd op een deugdelijke wetenschappelijke beoordeling van het vaccin, de daarbij gebruikte technologie, de ervaring van het bedrijf met de ontwikkeling van vaccins en zijn productiecapaciteit om de hele EU te kunnen bevoorraden.

Achtergrond

De Europese Commissie heeft op 17 juni een Europese strategie gepresenteerd om de ontwikkeling, productie en uitrol van doeltreffende en veilige vaccins tegen COVID-19 te versnellen. Als tegenprestatie voor het recht om binnen een bepaalde termijn een bepaald aantal vaccindoses aan te kopen, financiert de Commissie door middel van aankoopovereenkomsten (Advance Purchase Agreements) een deel van de aanloopkosten van vaccinproducenten. De verstrekte financiering wordt beschouwd als een aanbetaling op de vaccins die daadwerkelijk door de lidstaten zullen worden aangekocht.

Gezien de hoge kosten en het hoge uitvalpercentage brengt het investeren in een COVID-19-vaccin voor de ontwikkelaars van vaccins een groot risico met zich mee. Door deze overeenkomsten worden daarom investeringen mogelijk gemaakt die anders misschien niet zouden worden gedaan.

Zodra van een vaccin is aangetoond dat het veilig en doeltreffend is en het Europees Geneesmiddelenbureau een vergunning voor het in de handel brengen heeft verleend, moet het snel over heel Europa worden verspreid en ingezet. Op 15 oktober heeft de Commissie uiteengezet wat de belangrijkste stappen zijn die de lidstaten moeten nemen om volledig voorbereid te zijn, onder meer door de ontwikkeling van nationale vaccinatiestrategieën. De Commissie werkt momenteel aan de opzet van een gemeenschappelijk rapportagekader en een platform om de doeltreffendheid van de nationale vaccinatiestrategieën te monitoren.

De Europese Commissie wil er ook voor zorgen dat iedereen die een vaccin nodig heeft, dat krijgt, overal ter wereld en niet alleen in de EU. Niemand is veilig zolang niet iedereen veilig is. Daarom heeft de Commissie sinds 4 mei 2020 bijna 16 miljard EUR opgehaald in het kader van de wereldwijde coronarespons (Coronavirus Global Response), de wereldwijde actie voor universele toegang tot tests, behandelingen en vaccins tegen het coronavirus en voor wereldwijd herstel, en heeft zij bevestigd belangstelling te hebben voor deelname aan de COVAX-faciliteit voor billijke toegang tot betaalbare COVID-19-vaccins overal ter wereld. Als onderdeel van het “Team Europa”-initiatief kondigde de Commissie een bijdrage van 400 miljoen EUR aan garanties aan ter ondersteuning van COVAX en de COVAX-doelstellingen in het kader van de wereldwijde coronarespons. Op 12 november heeft de Europese Unie aangekondigd dat zij nog eens 100 miljoen EUR extra aan subsidies ter ondersteuning van de COVAX-faciliteit vrijmaakt.

Meer informatie

EU-vaccinstrategie

EU-respons op het coronavirus

Overzicht van de coronamaatregelen van de Commissie


Terug naar boven