r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

PvdD en Europa: afschaffing landbouwsubsidies, geen uitbreiding EU

maandag 16 november 2020, 12:29
Esther Ouwehand
Bron: Tweede Kamer

DEN HAAG (PDC) - De Partij voor de Dieren zegt in haar concept-verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 dat de Europese Unie nog te veel gericht is op het promoten van de wereldwijde vrijhandel en het beschermen van belangen van grote bedrijven en de bio-industrie.

Enkele belangrijke punten uit het programma:

 • subsidies in het kader van Gemeenschappelijk Landbouwbeleid worden afgeschaft. Deze middelen worden ingezet voor de transitie naar een agro-ecologische en diervriendelijke landbouw
 • het coronaherstelpakket en toekomstige noodfondsen mogen niet worden besteed aan activiteiten van sectoren die verantwoordelijk zijn voor de klimaat- en biodiversiteitscrisis, zoals de bio- en fossiele industrie. De herstelpakketten moeten juist helpen de klimaat- en biodiversiteitscrisis te bestrijden
 • de EU en de eurozone worden niet verder uitgebreid. Er gaan geen nieuwe bevoegdheden naar de EU
 • de Europese Meerjarenbegroting gaat niet omhoog
 • minimaal vijftig procent van de Europese begroting moet ten goede komen aan klimaat, natuur en milieu
 • er gaan niet meer bevoegdheden naar de Europese Commissie, maar de rol van het Europees Parlement ten opzichte van de Europese Commissie wordt versterkt
 • de ECB moet onder parlementaire controle worden gebracht
 • landen moeten de Eurozone kunnen verlaten
 • betalingen uit Europese fondsen moeten stopgezet kunnen worden als de rechtsstaat in een lidstaat in het geding komt
 • De PvdD spreekt zich uit tegen handelsverdragen als CETA en verdragen met China
 • geïmporteerde producten moeten aan dezelfde regels voldoen als in Europa geproduceerde producten
 • opzeggen vluchtelingendeal met Turkije en eerlijke verdeling van vluchtelingen over Europa
 • Frontex wordt vervangen door humanitaire missies
 • Er komt geen Europees leger.

Bron: Partij voor de Dieren

Delen

Terug naar boven