r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

OESO: overheidssteun verzacht klap crisis op inkomen huishoudens

donderdag 12 november 2020, 14:52
gewijzigd
De eurobiljetten over elkaar heen gelegd

PARIJS (ANP) - De klap van de coronacrisis op de besteedbare inkomens van huishoudens werd in het tweede kwartaal verzacht door de omvangrijke steunmaatregelen van overheden. Dat gold hoofdzakelijk voor de Verenigde Staten en Canada, aldus een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Ook in Nederland werd de negatieve impact van de crisis op huishoudens verminderd door de steun.

Door de crisis en de lockdownmaatregelen was in het OESO-gebied van 37 landen in de betreffende periode een gemiddelde krimp van het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking te zien van 10,6 procent. Het besteedbaar inkomen nam echter met gemiddeld 5,3 procent toe dankzij de omvangrijke steunmaatregelen, met vooral dus een positief effect in de VS en Canada en in mindere mate in Ierland, Australië en Finland.

Zo kregen Amerikaanse huishoudens bijvoorbeeld contante betalingen van de overheid om door de crisis te komen. De OESO wijst er wel op dat die steunmaatregelen in de VS van tijdelijke aard waren en dat in het derde kwartaal een daling van het besteedbaar inkomen van Amerikaanse huishoudens is te zien.

In Nederland ging het bbp per hoofd van de bevolking in het tweede kwartaal met 8,6 procent omlaag, terwijl het besteedbare inkomen met slechts 1,7 procent daalde. Dat effect van de overheidssteun was ook zichtbaar in andere Europese landen als Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië.

Terug naar boven