r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU verhoogt bijdrage aan COVAX tot 500 miljoen EUR om COVID-19-vaccins voor lage- en middeninkomenslanden veilig te stellen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 12 november 2020.

De Europese Unie heeft vandaag aangekondigd dat ze de COVAX-faciliteit met 100 miljoen EUR extra zal subsidiëren om de toegang van lage- en middeninkomenslanden tot het toekomstige COVID-19-vaccin veilig te stellen. De middelen vormen een aanvulling op de 400 miljoen EUR aan garanties die de EU reeds voor COVAX heeft toegezegd, waardoor de Unie een van de grootste donoren wordt. Met deze nieuwe bijdrage verhoogt de EU nogmaals de investeringen ter ondersteuning van het wereldwijde herstel.

Op het virtuele Vredesforum van Parijs, waar wereldleiders en internationale organisaties de wereldwijde respons op en het herstel na de pandemie bespreken, zei Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie: “Nu de verwoestende COVID-19-pandemie volop woedt, is het duidelijk dat een wereldwijd herstel alleen mogelijk is als er veilige en doeltreffende vaccins beschikbaar zijn voor iedereen die er behoefte aan heeft. De EU verhoogt daarom haar steun aan de COVAX-faciliteit en ik ben trots dat Team Europa een eersterangs bijdrage aan COVAX levert. Samen kunnen we voor het wereldwijde herstel zorgen.”

Volgens Jutta Urpilainen, commissaris voor Internationale Partnerschappen, “laat de EU zien dat we het ernstig menen wanneer we zeggen dat we niemand aan zijn lot willen overlaten en we het COVID-19-vaccin voor iedereen wereldwijd beschikbaar willen maken. Met deze extra subsidie van 100 miljoen EUR bundelt de EU haar krachten met internationale partners in een geest van solidariteit en multilateralisme en helpt ze aankoopopties voor toekomstige COVID-19-vaccins veilig te stellen voor wie er het meest behoefte aan heeft in de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan.”

Volgens Stella Kyriakides, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, “is de belangrijkste les die we dit jaar geleerd hebben, dat solidariteit ons sterk maakt. COVAX is hiervan een voorbeeld. Met deze extra bijdrage komen we een stap dichter bij onze doelstelling: de financiering van de aankoop van twee miljard vaccins voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in 92 lage- en middeninkomenslanden. Volgend jaar zal echter nog meer steun nodig zijn om een veilig en doeltreffend vaccin te produceren en - wanneer het eenmaal beschikbaar is - wereldwijd te distribueren. We zullen onze inspanningen onversaagd voortzetten.”

De voorgestelde 100 miljoen EUR uit de algemene reserve van het 11e Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) zal worden toegewezen in de vorm van een subsidie aan Gavi, de vaccin-alliantie die de COVAX-faciliteit - de faciliteit voor universele en billijke toegang tot COVID-19-vaccins - beheert.

184 landen zijn bij de COVAX-faciliteit betrokken, waarvan 92 lage- en middeninkomenslanden die in aanmerking komen voor toegang tot COVID-19-vaccins via de COVAX-aankoopgarantie van Gavi. Dankzij deze subsidie zullen de Commissie en haar partners aankoopopties voor toekomstige COVID-19-vaccins veiligstellen voor alle bij de faciliteit betrokken partijen, met inbegrip van de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS).

De subsidie vormt een strategische aanvulling op de 400 miljoen EUR aan bankgaranties die de EU via de Europese Investeringsbank (EIB) ter beschikking van Gavi zal stellen in het kader van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO), waardoor de totale EU-bijdrage voor COVAX nu 500 miljoen EUR bedraagt. Donderdag is ook de garantie van 400 miljoen EUR ondertekend.

Ook een aantal EU-lidstaten leveren een bijdrage aan COVAX en de onderliggende doelstellingen ervan, eens te meer een voorbeeld van de sterkte van Team Europa, dat meer dan 870 miljoen euro voor COVAX mobiliseert, inclusief de EU-subsidie van 100 miljoen EUR en de 400 miljoen EUR aan garanties. Het bedrag omvat ook nieuwe bijdragen die vandaag zijn aangekondigd door Frankrijk (100 miljoen EUR), Spanje (50 miljoen EUR) en Finland (2 miljoen EUR).

De vaccins zullen worden aangekocht en aan de landen geleverd door de Supply Division van UNICEF en het Revolving Fund for Access to Vaccines van de PAHO.

Achtergrondinformatie

COVAX is de vaccinpijler van de Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT), een wereldwijd samenwerkingsinstrument om de ontwikkeling, de productie en de faire toegang tot COVID-19-tests, -behandelingen en -vaccins te versnellen.

De COVAX-faciliteit wil tegen eind 2021 twee miljard doses kopen. Mede dankzij de faciliteit zal een gediversifieerde vaccinportefeuille worden ontwikkeld, waarover met verschillende leveranciers is onderhandeld en die verschillende wetenschappelijke technologieën, leveringstermijnen en prijzen omvat. De COVAX-faciliteit is een risicodelingsmechanisme: het risico voor producenten die investeren zonder zekerheid over de toekomstige vraag, wordt verkleind, evenals het risico dat bepaalde landen er niet in slagen toegang tot een doeltreffend vaccin te krijgen.

De Europese Commissie wil ervoor zorgen dat iedereen die een vaccin nodig heeft, een vaccin krijgt, overal ter wereld en niet alleen in de EU. Bovendien hecht de Commissie veel belang aan de bevordering van de gezondheid wereldwijd. Daarom heeft de Commissie sinds 4 mei 2020 bijna 16 miljard EUR opgehaald in het kader van de wereldwijde coronarespons, de actie voor wereldwijd herstel en universele toegang tot tests, behandelingen en vaccins ter bestrijding van het coronavirus. De bijdrage van Team Europa is afkomstig van de EU-lidstaten (3,1 miljard EUR), de Europese Commissie (meer dan 1,4 miljard EUR) en de EIB (bijna 2 miljard EUR toegezegd in mei en 4,9 miljard EUR toegezegd in juni).

De deelname van de EU aan COVAX vormt een aanvulling op de lopende onderhandelingen tussen de EU en de vaccinproducenten in het kader van de EU-vaccinstrategie. De inspanningen van de EU om een doeltreffend vaccin te ontwikkelen en te produceren zullen iedereen wereldwijd ten goede komen. Alle landen in nood zullen profiteren van de investeringen van de EU in de opschaling van de productiecapaciteit. Via aankoopovereenkomsten worden de producenten verplicht hun productiecapaciteit ten behoeve van alle landen beschikbaar te stellen en wordt gepleit voor het vrije verkeer van vaccins en materiaal zonder uitvoerbeperkingen. Zo zal het farmaceutisch bedrijf Sanofi-GSK, waarmee de Commissie in september een aankoopovereenkomst heeft gesloten, trachten een aanzienlijk deel van de vaccinleveranties via de COVAX-faciliteit te leveren.

Wereldleiders en internationale organisaties nemen deel aan de virtuele derde editie van het Vredesforum van Parijs, waartoe de Franse president Emmanuel Macron de aanzet heeft gegeven om collectieve governance, internationale samenwerking en multilateralisme nieuw leven in te blazen in een tijd van steeds grotere uitdagingen waarin internationale normen en instellingen in vraag worden gesteld. Dit jaar is het overkoepelende thema van de besprekingen “Bouncing back to a better planet”. Er zal vooral worden nagegaan hoe de wereldwijde governance van gezondheid kan worden verbeterd en groene financiering kan worden bevorderd.

Meer informatie

EU global response to coronavirus


Delen

Terug naar boven