r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Team Europa: EU sluit overeenkomsten om 10 miljard euro aan investeringen te genereren in Afrika en de buurlanden van de EU en het wereldwijde herstel te bevorderen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 12 november 2020.

Vandaag heeft de Europese Commissie een belangrijke stap gezet om investeringen in Afrika en de buurlanden van de EU te stimuleren en daarmee het wereldwijde herstel van de pandemie te helpen bevorderen, door tien financiële-garantieovereenkomsten - ter waarde van 990 miljoen euro - te sluiten met financiële partnerinstellingen, in aanvulling op het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO), het financieringsonderdeel van het plan voor externe investeringen (EIP). Samen zullen deze garanties naar verwachting tot ruim 10 miljard euro aan totale investeringen genereren.

Jutta Urpilainen, commissaris voor Internationale Partnerschappen: “Door deze overeenkomsten vandaag te ondertekenen, heeft de EU bijna twee maanden vroeger dan gepland de uitvoering van de totale garantie van het plan voor externe investeringen afgerond. Nu kunnen onze financiële partnerinstellingen alle individuele garanties van het plan benutten om miljarden euro's aan broodnodige investeringen te genereren, met name in Afrika. Deze overeenkomsten zullen rechtstreeks ondersteuning bieden aan mensen die te maken krijgen met een aantal van de grootste uitdagingen als gevolg van COVID-19: kleine ondernemers, zelfstandigen, vrouwelijke ondernemers en bedrijven onder leiding van jongeren. Zij zullen ook een omvangrijke uitbreiding van de opwekking van hernieuwbare energie helpen financieren, om ervoor te zorgen dat het herstel van de pandemie groen, digitaal, rechtvaardig en veerkrachtig is.”

Olivér Várhelyi, commissaris voor Nabuurschap en Uitbreiding, verklaarde: “De garantieovereenkomsten die we vandaag ondertekenen, tonen duidelijk aan dat er een doeltreffend partnerschap bestaat tussen de Europese Commissie en de internationale financiële instellingen voor de ondersteuning van onze partnerlanden. In het licht van de pandemie zijn investeringen nog noodzakelijker geworden. Met de ondertekening vandaag zorgt de Europese Commissie ervoor dat meer dan 500 miljoen euro zal gaan naar de ondersteuning van de buurlanden van de EU. Deze garantieovereenkomsten zullen het economische herstel van deze landen bevorderen en hen veerkrachtiger maken bij toekomstige crises.”

De garantieovereenkomsten omvatten de eerder aangekondigde garantie van 400 miljoen euro - in aanvulling op de vandaag aangekondigde extra EU-subsidie van 100 miljoen euro - voor de COVAX Facility, met het oog op de ontwikkeling van COVID-19-vaccins en om ervoor te zorgen dat deze eerlijk toegankelijk zijn zodra ze beschikbaar zijn. Andere garantieovereenkomsten, voor een bedrag van in totaal 370 miljoen euro, zullen kleine ondernemingen helpen om ten aanzien van de COVID-19-pandemie het hoofd boven water te houden en te blijven groeien.

Al deze garanties zijn onderdeel van de respons van Team Europa op COVID-19, een pakket van gecombineerde steunmaatregelen voor onze partnerlanden, die worden verstrekt door de EU, haar lidstaten en Europese financiële instellingen. Ze markeren ook de succesvolle voltooiing van het EFDO en zullen ervoor zorgen dat partnerlanden in Afrika en de buurlanden van de EU broodnodige investeringen krijgen.

Deze garanties zijn onderdeel van het EU-plan voor externe investeringen, dat meer dan 50 miljard euro aan publieke en particuliere investeringen vrijmaakt voor duurzame ontwikkeling in buurlanden van de EU en in Afrika, met gebruikmaking van 5 miljard euro aan EU-middelen in het kader van het EFDO.

De volgende garantieovereenkomsten werden vandaag ondertekend:

  • Europees Gezondheidsplatform

Deze garantie van 438 miljoen euro bij de Europese Investeringsbank (EIB) zal de financieringsbeperkingen voor de toegang tot COVID-19-vaccins en gezondheidsgerelateerde diagnosediensten in Sub-Saharaans Afrika verminderen en wegnemen. De garantie bestaat uit twee componenten: een eerste ter waarde van 400 miljoen euro die gericht is op het verbreden van de toegang tot toekomstige COVID-19-vaccins in Afrika en de buurlanden van de EU. De tweede component bedraagt 38 miljoen euro en zal ervoor zorgen dat hoogwaardige ontwikkeli gezondheidsgerelateerde diagnosediensten beter toegankelijk worden voor lage-inkomensgemeenschappen in Sub-Saharaans Afrika, met name in plattelandsgebieden. Het zal partnerschappen mogelijk maken tussen overheden en particuliere laboratorium- en diagnostische bedrijven.

  • InclusiFi

Deze garantie van 60 miljoen euro bij CDP, de Italiaanse instelling voor ontwikkelingsfinanciering, zal ondersteuning bieden aan lokale zakenvrouwen en -mannen in Sub-Saharaans Afrika en de buurlanden van de EU die moeilijk toegang krijgen tot leningen en kapitaal om hun bedrijf op te starten of te doen groeien. De garantie zal de toegang tot financiering voor kleine ondernemingen (mkmo's) onder leiding van vrouwen, jongeren en migranten, helpen verbeteren en zal lokale banken aansporen hun meer leningen te verstrekken. Dit zal banen creëren en de ongelijkheid terugdringen. InclusiFI zal ook lokale banken en andere lokale financiële instellingen helpen om de uitdagingen als gevolg van de COVID-19-pandemie aan te pakken. Een deel van de garantie zal het voor diasporagemeenschappen in Europa mogelijk maken te investeren in kleine ondernemingen in hun land van herkomst.

  • AgreenFi

Dit garantieprogramma van 160 miljoen euro wordt ondertekend bij AFD, het Franse agentschap voor ontwikkelingssamenwerking, en Proparco, de Franse instelling voor ontwikkelingsfinanciering. Het richt zich op kleine ondernemingen in Sub-Saharaans Afrika en de buurlanden van de EU, met bijzondere aandacht voor mkmo's in de landbouwsector en in plattelandsgebieden en mkmo's die bijzonder getroffen zijn door de COVID-19-pandemie. De garantie zal lenen voor hen betaalbaarder maken en zo hun bedrijf helpen ondersteunen.

  • Steunprogramma voor hernieuwbare energie voor gebieden in Sub-Saharaans Afrika die hoofdzakelijk uit platteland bestaan

Deze garantie van 20 miljoen euro bij COFIDES, de Spaanse instelling voor ontwikkelingsfinanciering, zal bijdragen aan de ontwikkeling en financiering van projecten op het gebied van hernieuwbare energie die niet zijn aangesloten op de elektriciteitsdistributienetten, de zogenaamde niet aan het net gekoppelde projecten en micronetprojecten. De garantie is gericht op plattelands- en voorstedelijke gebieden in Sub-Saharaans Afrika en gebieden waar geen toegang is tot energie. Zij zal een totale investering van ruim 800 miljoen euro helpen genereren en naar verwachting ten minste 180 000 nieuwe mensen op het platteland elektriciteit verschaffen.

  • Europese garantie voor hernieuwbare energie

Deze garantieovereenkomsten ter waarde van 62 miljoen euro zijn bedoeld om oplossingen voor hernieuwbare energie te bevorderen door het afnamerisico van energieprojecten, d.w.z. het risico dat de verkochte energie niet wordt betaald, te verkleinen. Dankzij een gedeeltelijke risicodekking bieden deze garanties investeerders meer zekerheid en dus een sterkere stimulans om in een hernieuwbare-energieproject te investeren of een dergelijk project te financieren. Deze garanties zullen naar verwachting meer dan een miljoen mensen toegang geven tot elektriciteit.

  • EU-faciliteit voor marktcreatie

Deze garantie van 150 miljoen euro bij KfW, de Duitse ontwikkelingsbank, en het valutawisselfonds (TCX) is bedoeld om het gebruik van lokale valuta voor ontwikkelingsfinanciering te vergroten. Het verhoogt de risicocapaciteit voor TCX en stelt het fonds in staat zelfs in moeilijke omstandigheden, zoals de COVID-19-pandemie, te groeien. De toegenomen capaciteit van TCX zal financiële instellingen in staat stellen meer te lenen aan mensen en bedrijven in Sub-Saharaans Afrika en de buurlanden van de EU, zonder dat kredietnemers worden blootgesteld aan ongekende valutarisico's. Het programma vergroot de stabiliteit van financiële instellingen en creëert kredietverleningscapaciteit in lokale valuta.

  • Programma voor gemeentelijke, infrastructurele en industriële veerkracht

Dit garantieprogramma van 100 miljoen euro bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) zal gemeentelijke, industriële en infrastructurele investeringen ondersteunen in de zuidelijke en oostelijke buurlanden van de EU, die door de COVID-19-pandemie zijn getroffen. Het programma ondersteunt ook de overgang naar groene, koolstofarme en klimaatveerkrachtige economieën. Dit gebeurt door steun te bieden voor investeringen in groene stadsinfrastructuur, groene logistieke ketens, energie-efficiëntie en de overdracht van groene technologie in industriële processen, commerciële activiteiten en gebouwen. De garantie zal in de buurlanden van de EU de infrastructuur en gemeentelijke diensten helpen verbeteren, zorgen voor meer efficiëntie op het gebied van energie en water, en banen scheppen.

Meer informatie

Videoboodschappen van de commissarissen Urpilainen en Várhelyi en van de leiders van onze financiële partnerinstellingen, naar aanleiding van de sluiting van deze overeenkomsten, zijn hier te bekijken.

Factsheet over het economisch en investeringsplan

Brochure over het plan voor externe investeringen


Delen

Terug naar boven