r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-handelsovereenkomsten: goed voor Europese bedrijven

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 12 november 2020.

Het vierde Jaarverslag over de uitvoering van de handelsovereenkomsten van de Europese Unie in 2019, dat vandaag wordt gepubliceerd, toont aan welke voordelen ons groeiende wereldwijde handelsnetwerk oplevert. Uit het verslag blijkt dat de handelsovereenkomsten van de EU, ondanks de spanningen in de wereldhandel, eerlijke en duurzame handel blijven bevorderen en het kader van internationale regels versterken.

De handel met de 65 preferentiële partners waarop het verslag betrekking heeft, groeide in 2019 met 3,4 %; de totale buitenlandse handel van de EU nam met 2,5 % toe. De handelsovereenkomsten van de EU met Canada en Japan hebben sinds de inwerkingtreding ervan het handelsverkeer sterk doen groeien, met respectievelijk bijna 25 % en 6 %.

“In tijden van crisis in de Europese economie is internationale handel belangrijker dan ooit. Onze handelsovereenkomsten maken het voor EU-bedrijven gemakkelijker om te groeien door handel te drijven buiten de interne markt. De verlaging van douanerechten stimuleert de handel, zoals onze groeiende handel met Canada en Japan duidelijk maakt”, aldus Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter en commissaris voor Handel. “We doen veel om ervoor te zorgen dat alle bedrijven in de EU - groot en klein - daadwerkelijk kunnen profiteren van onze handelsovereenkomsten. Daarom zijn we net met een nieuwe website “Access2Markets” gestart om hen daarbij te helpen. We bevorderen in onze handelsovereenkomsten ook internationale normen, zoals die betreffende de rechten van werknemers en het milieu.”

De handelsovereenkomsten van de EU bestrijken een derde van onze handel met derde landen, en waren volgens het verslag in 2019 goed voor 1 345 miljard euro. De overeenkomsten droegen 113 miljard euro bij aan het totale handelsoverschot van de EU van 197 miljard euro, en waren met name van belang voor Europese kmo's die handel drijven buiten de EU - waarvan het aantal tussen 2014 en 2017 met gemiddeld 6 % is toegenomen.

In een notendop blijkt uit het verslag dat:

  • de uitvoer van agrovoedingsmiddelen van de EU naar handelspartners 8,7 % groter was dan in het vorige jaar. De uitvoer van agrovoedingsmiddelen naar Japan groeide zelfs met 16 %;
  • de uitvoer van industriegoederen van de EU groeide met 1,9 % in 2018 en 3,7 % in 2019. De drie belangrijkste categorieën goederen (machines, chemische stoffen en vervoermaterieel) groeiden respectievelijk met 1,5 %, 6,3 % en 5,7 %. De Europese uitvoer van machines en farmaceutische producten naar Canada gaf een indrukwekkende groei van respectievelijk 15 % en 18 % te zien.

Het verslag geeft verder meer details over het eerste jaar waarin de economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan is toegepast. Daaruit blijkt dat de overeenkomst:

  • de bilaterale handel in goederen in vergelijking met 2018 met 6 % heeft doen toenemen;
  • vooral gunstig was voor de Europese uitvoer in categorieën waarvoor de douanerechten sterk zijn verlaagd, zoals textiel, kleding en schoeisel, waarvoor gemiddeld een groei van 10 % werd opgetekend; en
  • heeft gezorgd voor een groei van 16 % van de Europese uitvoer van agrovoedingsmiddelen, die 12 % van de totale uitvoer van de EU naar Japan vertegenwoordigt.

Uit het verslag blijkt ook dat in 2019, het tweede jaar waarin de overeenkomst tussen de EU en Canada (CETA) van kracht was, met die overeenkomst:

  • de bilaterale handel met bijna een kwart (24,5 %) is gegroeid in vergelijking met de handel in 2015-2017 (vóór CETA);
  • de handel in industriegoederen zoals machines en farmaceutische producten in het voorbije jaar alleen al met 15 % en 18 % is toegenomen; en
  • Canada, dat de negende uitvoermarkt voor agrovoedingsmiddelen van de EU was, is opgeklommen tot de achtste plaats. Door de verbeterde toegang tot de Canadese markt ten gevolge van de rechtenvrije contingenten in CETA steeg de waarde van de uitvoer van kaas van de EU naar Canada in 2019 in vergelijking met 2018 met 15 %.

Ten slotte wordt in het verslag de vooruitgang onderzocht die is geboekt met betrekking tot de hoofdstukken inzake “Handel en duurzame ontwikkeling”, die deel uitmaken van alle moderne handelsovereenkomsten van de EU. Met die hoofdstukken wil de EU de hefboomwerking van de toegenomen handel en investeringen maximaliseren om vooruitgang te boeken op belangrijke punten, zoals de bevordering van fatsoenlijk werk en milieubescherming of de strijd tegen de klimaatverandering. Hoewel in het verslag wordt opgemerkt dat de toepassing van die hoofdstukken ons voor uitdagingen stelt, wordt de overeenkomst met Vietnam genoemd als een succesvol voorbeeld van de wijze waarop de betrokkenheid van de EU met haar partners vóór de inwerkingtreding van een overeenkomst kan leiden tot tastbare vooruitgang op deze punten, met name verbintenissen inzake arbeid.

Het Europees Parlement en de vertegenwoordigers van de lidstaten, alsmede andere instellingen van de EU en belanghebbenden, zullen het verslag nu met de Commissie bespreken.

Achtergrond

Momenteel beschikt de EU over het grootste handelsnetwerk ter wereld, dat met 45 handelsovereenkomsten in totaal 77 partnerlanden bestrijkt. Het vierde Jaarverslag, dat de periode van 1 januari tot en met 31 december 2019 bestrijkt, behandelt 36 preferentiële handelsovereenkomsten van de EU die voor een groot deel van 2019 van toepassing waren in de verhouding met 65 partners.

Meer informatie over het verslag en verwante onderwerpen


Terug naar boven