r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Top van de Westelijke Balkan in Sofia: belangrijke stappen voor de bevordering van regionale samenwerking om het sociaal-economische herstel en de convergentie met de EU aan te zwengelen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 10 november 2020.

De Europese Commissie is verheugd over de toezeggingen van de leiders van de Westelijke Balkan vandaag op de top in Sofia om de regionale samenwerking verder te versterken als een middel om vooruitgang te boeken op de weg naar Europa. De positieve respons van de regio op het economisch en investeringsplan, de toezegging om de connectiviteit te verbeteren en de goedkeuring van belangrijke initiatieven zoals de ontwikkeling van een gemeenschappelijke regionale markt, het opstellen van een groene agenda voor de Westelijke Balkan en verdere ondersteuning van de integratie van de Roma, zullen het herstel na de pandemie helpen versnellen door de aanzet te geven tot duurzame economische groei.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Commissie, verklaarde in de aanloop naar de top: “De Westelijke Balkan is sinds de allereerste dag een absolute prioriteit voor mijn Commissie. De toekomst van de regio ligt in de Europese Unie. 2020 was een problematisch jaar maar we hebben ons sterk en eendrachtig opgesteld. Ons pas goedgekeurde economisch en investeringsplan zal de economische ontwikkeling van de Westelijke Balkan versnellen en de convergentie van de regio met de Europese Unie stimuleren, de uitvoering van fundamentele hervormingen ondersteunen en de regio dichter bij de eengemaakte markt van de EU brengen. Met dit plan kunt u de komende vijf jaar verandering brengen in het dagelijkse leven van uw burgers en het bedrijfsleven in de regio.”

Hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Josep Borrell voegde daaraan toe: “Het verheugt mij te zien dat de leiders van de Westelijke Balkan het vitale belang van regionale samenwerking tot het hunne maken. Dit is even belangrijk voor verzoening als voor economisch herstel. We mogen niet vergeten dat het herstel zowel duurzaam als sociaal rechtvaardig moet zijn. Daarom zijn het economisch en investeringsplan en de groene agenda voor de Westelijke Balkan gericht op moderne, groene en op de mens gerichte investeringen. Dit betekent ook dat de investeringen moeten worden onderbouwd door de fundamentele hervormingen die vereist zijn op de weg naar Europa.

Olivér Várhelyi, commissaris voor Nabuurschap en Uitbreiding, benadrukte op de top: “De samenwerking met onze partners in de Westelijke Balkan blijft een topprioriteit voor de EU, en het Europese perspectief blijft veranderingen in de regio stimuleren. De toezegging van de leiders van de regio om een gemeenschappelijke regionale markt te ontwikkelen en een groene en digitale transitie te verwezenlijken is cruciaal om de regio dichter bij de EU te brengen. Tezamen met investeringen in connectiviteit en menselijk kapitaal zijn dit cruciale elementen van het economisch en investeringsplan voor de Westelijke Balkan dat de Europese Commissie in oktober presenteerde. Hiermee zullen de mensen in de Westelijke Balkan concreet worden geholpen en onze banden met de regio worden versterkt.”

De in Sofia goedgekeurde initiatieven bouwen voort op eerdere toezeggingen van de regio op de top EU-Westelijke Balkan in Zagreb in mei 2020. Zij zullen worden ondersteund door het economisch en investeringsplan voor de Westelijke Balkan dat door de Europese Commissie op 6 oktober 2020 is aangenomen. In dat plan wordt beoogd tot 9 miljard euro aan EU-subsidies vrij te maken om het sociaal-economische herstel van de regio na de COVID-19-pandemie te bespoedigen en de economische convergentie met de EU te versnellen. Daarnaast wordt voorzien in een nieuwe garantiefaciliteit voor de Westelijke Balkan, waardoor de investeringen kunnen worden opgetrokken tot 20 miljard euro.

Op de vergadering in Sofia, die door Bulgarije en Noord-Macedonië gezamenlijk werd voorgezeten en waaraan diverse lidstaten en instellingen van de EU deelnamen in de context van het proces van Berlijn, hebben de leiders van de Westelijke Balkan vandaag hun tevredenheid uitgesproken over het plan en zich ertoe verbonden de noodzakelijke hervormingen door te voeren om de ambitieuze doelstellingen ervan te verwezenlijken.

De leiders toonden zich tijdens de top ook verheugd over het nieuwe connectiviteitspakket voor 2020 met zes projecten op het gebied van duurzaam vervoer en schone energie die door de Commissie als onderdeel van het investeringskader voor de Westelijke Balkan werden gepresenteerd. Dit pakket is de eerste stap naar de uitvoering van de vlaggenschipprojecten van het economisch en investeringsplan, en met het pakket is de toezegging van de EU uit 2015 om 1 miljard euro steun te verlenen aan connectiviteit in de regio, volledig verwezenlijkt.

Meer informatie

Opmerkingen van hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Josep Borrell

Opmerkingen van commissaris Olivér Várhelyi

Mededeling over het economisch en investeringsplan

Factsheet over het economisch en investeringsplan

Factsheet over de betrekkingen tussen de EU en de Westelijke Balkan

Factsheet over de groene agenda voor de Westelijke Balkan

Factsheet over de agenda voor connectiviteit voor de Westelijke Balkan

Brochure over de agenda voor connectiviteit van de EU voor de Westelijke Balkan

Factsheet over EU-steun aan Roma-integratie in de Westelijke Balkan


Terug naar boven