r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Aangenomen motie publieksdiscussie over de toekomst van Europa

dinsdag 10 november 2020, 15:04
Mark Rutte en Ursula von der Leyen
Bron: European Commission

DEN HAAG (PDC) - De Eerste Kamer heeft een motie van Kamerlid Koole aangenomen over de Staat van de Europese Unie 2020. Hierin wordt de regering verzocht om zich in te zetten voor een levendige, goed geïnformeerde publieksdiscussie over (de voornemens) van de EU en de inbreng en ambitie van Nederland daarbij. Hiervoor vragen de indieners om extra financiële middelen in te zetten om deze discussie te bevorderen.

In de EU wordt op dit moment een 'Conferentie over de Toekomst van Europa' voorbereid. De indieners van de motie zijn van mening dat het belangrijk is om de inwoners van de lidstaten van de EU betrokken worden bij de Conferentie. Het opzetten van de publieksdiscussie heeft als doel de Nederlandse burgers op de hoogte te brengen van de verschillende voornemens van de Europese Commissie.

De motie is bij zitten en opstaan aangenomen. FVD, VVD en PVV stemden tegen. De motie vraagt de regering vóór 1 juli 2021 een uitgebreid voorstel aan beide Kamers der Staten-Generaal te zenden.

Bron: Eerste Kamer

Terug naar boven