r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verkiezingsprogramma SGP: 'Brussel' radicaal hervormen

maandag 9 november 2020, 16:59
Kees van der Staaij - foto Cornel van Beek

DEN HAAG (PDC) - In hun vandaag gepresenteerde verkiezingsprogramma 'In vertrouwen' stelt de SGP dat alleen een bescheiden EU met ruimte voor variatie en focus op hoofdzaken op de lange termijn zowel sterk als stabiel is.

Soevereiniteit

Om de Nederlandse soevereiniteit te behouden wil de SGP dat Nederland zoveel mogelijkheid macht behoudt, onder andere door te pleiten voor het behouden van het vetorecht van lidstaten. Ook zouden Europese verdragen met twee derde meerderheid in beide Kamers der Staten-Generaal moeten worden goedgekeurd. Verder kiest de SGP ervoor de gelekaartprocedure af te schaffen en de oranjekaartprocedure te laten gelden wanneer een derde van de parlementen bezwaar maakt tegen een Europees voorstel. Ook zal er een rodekaartprocedure geïntroduceerd moeten worden volgens de partij.

Wetgeving

De SGP is van mening dat de democratie en controle door parlementen het beste tot hun recht komen in de lidstaten zelf. Daarom wil de partij dat de Europese Commissie voortaan vooraf toestemming moet vragen aan de Raad om een voorstel te presenteren. Bovendien kiest de SGP ervoor het Europees Parlement niet langer te laten optreden als medewetgever, maar slechts als controlerende macht.

Toetsing

Verder wil de SGP dat het kabinet structureel en strenger toetst of een Europees voorstel het subsidiariteitsbeginsel kan doorstaan. Daarbij wil de SGP ook een permanente werkgroep van vertegenwoordigers van de Raad en de nationale parlementen in het leven roepen, die periodiek dient na te gaan welke wetten, regels of programma’s kunnen worden geschrapt, of welke bevoegdheid terug kan naar de lidstaten.

Bron: website SGP

Terug naar boven