r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verkiezingsprogramma VVD 2021: Europese samenwerking in het belang van Nederland

vrijdag 6 november 2020, 14:47
Mark RUTTE
Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (PDC) - De prioriteiten van de

VVD op het gebied van de EU liggen bij welvaart, veiligheid, migratie en klimaat. De partij ziet de noodzakelijkheid van Europese samenwerking in, maar benadrukt het belang van het behouden van de Nederlandse soevereiniteit. Dat staat in het vandaag gepresenteerde conceptverkiezingsprogramma van de VVD.

Economie en interne markt

De VVD is vóór een modernisering van de Europese meerjarenbegroting. Hierbij horen meer uitgaven aan veiligheid, de economie en migratie en minder geld voor landen die zich niet aan de afspraken houden. Daarnaast wil de partij een competitieve interne markt waarbij de Europese Commissie als marktmeester ingrijpt wanneer bedrijven misbruik maken van hun macht. Een voorbeeld hiervan is het verhogen van de boetes voor het overtreden van de mededingingsregels.

Verder pleit de VVD voor een onafhankelijke instelling die landen automatisch sancties geeft wanneer landen begrotingsafspraken schenden en geen stijging in de Nederlandse afdracht of Europese belastingen, maar afdrachten op basis van het BNI.

Buitenlandbeleid

De VVD is van mening dat de EU zijn economische macht strategisch kan gebruiken door bijvoorbeeld sancties in te stellen. Om deze sancties te laten werken wil de VVD het vetorecht bij EU-sancties voor mensenrechtenschenders en bij de vereniging van economische sancties afschaffen. Verder wil de VVD dat de besteding van hulpgeld via de EU gaat in plaats van via de Verenigde Naties om politieke eisen te kunnen stellen aan het ontvangende land.

Toetreding

De VVD is terughoudend op het gebied van uitbreiding van de EU. De partij ziet associatieverdragen, handelsakkoorden of andere partnerschappen als goede alternatieven. Turkije ziet de partij als een voorbeeld van een land waarbij een alternatief voor toetreding beter zal werken.

Migratie

De VVD pleit voor een opt-out clausule voor de EU-afspraken op het gebied van asiel en immigratie wanneer hervorming van het Europees asielrecht niet zorgt voor voldoende grensbewaking, een strenge procedure aan de Europese buitengrens en een effectieve terugkeer van afgewezen asielzoekers.

Milieu en landbouw

De VVD wil nauw samenwerken binnen Europa op het gebied van klimaat. De partij is vóór Europese harmonisatie op het gebied van CO2-heffingen; een Europese hervorming van het Emissie Handelssysteem; verdere Europese eisen aan verpakkingen, materialen en producten; een Europese bijmengverplichting voor duurzame luchtvaartbrandstoffen; één Europees luchtruim en het hervormen van het Europees landbouwbeleid richting innovatieve, efficiënte en duurzame landbouw.

Bron: website VVD

Delen

Terug naar boven