r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verkiezingsprogramma CDA 2021: kopgroepen van lidstaten en een Europese Veiligheidsraad

maandag 2 november 2020, 13:42

DEN HAAG (PDC) - Vrijdag presenteerde het CDA zijn verkiezingsprogramma 2021-2025: 'Zorg voor elkaar'. Hierin is onder andere de Europese visie van de partij voor de komende jaren uiteengezet.

Het CDA ziet de Nederlandse bijdrage aan de EU als constructief en betrokken, maar wil ook veranderingen bewerkstelligen met als doel 'een zelfbewuste Europese Unie die voor meer staat dan de interne markt alleen'. Hieronder een overzicht van de Europese plannen van de partij:

Een nieuwe blik op de EU

Het CDA wil een op waarden gefundeerde Europese Unie. Er moet minder uniformiteit en meer maatwerk binnen de organisatie komen. De Unie zou sterker worden door het instellen van kopgroepen, kleine bundelingen van lidstaten. Bij kernthema's die soevereiniteit aantasten wordt unanimiteit bij relevante besluitvorming behouden.

Gezonde financiën

Toekomstige generaties mogen niet met onhoudbare schulden worden opgezadeld. Daarom wordt de nadruk door het CDA gelegd op verantwoorde schuldenafbouw, financiële solidariteit met andere lidstaten via de meerjarenbegroting, een kleinere rol voor de ECB en geen staatssteun voor zwakke banken.

Europese Veiligheidsraad

Omdat de EU-lidstaten steeds vaker conflicten op eigen kracht zullen moeten oplossen is er volgens het CDA een Europese Veiligheidsraad nodig, waar bij voorkeur ook het Verenigd Koninkrijk in vertegenwoordigd is. Het veto op het buitenlands beleid wordt gehandhaafd behalve bij het veroordelen van mensenrechtenschendingen en het opstellen van sanctielijsten.

Bescherming van democratische rechtsstaat

Landen die de rechtsstaat niet in acht houden verliezen hun stemrecht in de Europese Raad en kunnen geen aanspraak maken op Europese fondsen en subsidies. De inzet voor de berechting van de schuldigen aan de aanslag op de MH17 wordt voorgezet, en er wordt gebouwd aan een internationale coalitie tegen geloofsvervolging.

Bron: CDA

Delen

Terug naar boven