r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening: behandeling in Tweede Kamer

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer), gepubliceerd op woensdag 28 oktober 2020.

27 oktober 2020, wetsvoorstel - De Kamer spreekt over een verordening over Europese havens met minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat).

Volgens Dijkstra (VVD) verandert de verordening niet zoveel voor de Nederlandse havens. De nieuwe regels bieden vooral een juridisch raamwerk voor een gelijk speelveld en meer duidelijkheid over haventarieven. De VVD'er verwelkomt dat.

Van Aalst (PVV) ziet de verordening als weer een "Brussels dictaat". We geven de soevereiniteit en beslissingsbevoegdheid over onze havens uit handen, waarschuwt hij. Hij vreest extra kosten voor Nederlandse havens.

Minister Van Nieuwenhuizen werpt Van Aalsts kritiek van zich. Met publiek geld kunnen Europese landen hun haventarieven beïnvloeden, legt zij uit. Met de verordening komt daar meer transparantie over. Dat is in het voordeel van de Nederlandse havens, benadrukt de minister.

De Kamer stemt op 3 november over het wetsvoorstel en de tijdens het debat ingediende motie.


Terug naar boven