r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Hoogtepunten van de plenaire vergadering: winnaar Sacharovprijs, EU-landbouwbeleid, digitale diensten, brexit

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op vrijdag 23 oktober 2020.

EP-leden legden hun prioriteiten vast voor artificiële intelligentie, EU-landbouwbeleid en regels voor digitale dienstverleners tijdens de plenaire sessie van 19-23 oktober.

Link naar de video: Hoogtepunten plenaire zitting

Op donderdag kondigde Parlementsvoorzitter David Sassoli aan dat de 2020 Sacharovprijs voor de vrijheid van denken aan de democratische oppositie in Belarus gaat. De prijs komt op een moment van politieke crisis in Belarus, nadat de betwiste presidentiële verkiezingen op 9 augustus tot een opstand leidde, met als gevolg een gewelddadige onderdrukking van demonstranten door het regime.

Op woensdag zei het Parlement dat de EU haar betrekkingen met Belarus grondig moet herzien. EP-leden riepen op tot sancties en nieuwe, vrije en eerlijke verkiezingen.

Op vrijdag hebben EP-leden hun standpunt ingenomen over de herziening van het Europese landbouwbeleid na 2022. Ze willen dat het flexibeler, duurzamer en crisisbestendiger wordt, zodat landbouwers voedselzekerheid in de hele EU kunnen blijven garanderen.

Europarlementariërs hebben hun prioriteiten vastgelegd voor de regels rond digitale diensten , inclusief online platformen en marktplaatsen. Ze riepen op dinsdag via drie rapporten op tot een bindend mechanisme om illegale online inhoud te bestrijden. De aanbevelingen zullen worden opgenomen in het voorstel van de Commissie voor een wetgevingspakket inzake digitale diensten (WDD), dat tegen het einde van het jaar verwacht wordt.

Het Parlement baande op dinsdag de weg naar toekomstige wetgeving rond artificiële intelligentie (AI), met drie bijkomende rapporten die uitstippelen hoe de EU op de best mogelijke manier AI kan reguleren. De rapporten richten zich op ethiek, verantwoordelijkheid en intellectueel eigendomsrecht.

In een debat over de EU-top van 15-16 oktober, benadrukten Europarlementsleden hoe belangrijk het is om een akkoord te bereiken over toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK, dat de EU-belangen en waarden niet in het gedrang brengt.

Het Parlement wil regels om de door EU geleide wereldwijde ontbossing tegen te houden en terug te draaien. EP-leden willen betere maatregelen om illegale houtkap te bestrijden en bovendien meer controle om hout dat niet op een duurzame manier werd geproduceerd en producten die bijdragen aan ontbossing te weren van de EU-markt.

De Covid-19-crisis heeft de ongelijke kansen in het onderwijs in de EU blootgelegd en op donderdag riepen Europarlementariërs op om de digitale kloof in het onderwijs te dichten. Ze willen dat de Commissie investeert in internetverbindingen en apparatuur, ze hadden kritiek op de voorgestelde besparingen van de Raad op programma’s die onderwijs en opleidingen ondersteunen, en herhaalden hun oproep om het Erasmus+ budget te verdrievoudigen.

Tijdens de opening van de plenaire sessie, hield voorzitter Sassoli een minuut stilte als eerbetoon aan Samuel Paty - een leerkracht geschiedenis en aardrijkskunde die door Islamitische terroristen in Frankrijk vermoord werd -, en aan alle slachtoffers van terrorisme, en mensen die zich inzetten voor de vrijheid van meningsuiting.

Door de ernst van de volksgezondheidsituatie in België en Frankrijk, nam de plenaire sessie plaats op afstand. Sommige EP-leden namen deel aan de debatten vanuit de liaisonbureaus in EU-landen.

Klik hier om te lezen wat EP-leden zeggen over de plenaire hoogtepunten van deze week.

Meer informatie over de plenaire sessie

Ontdek het Parlement op sociale media en meer

Productinformatie

REF.: 20201015STO89419


Terug naar boven