r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Pandemic contingency plan for freight transport - Council adopts conclusions

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 23 oktober 2020.

De Raad heeft vandaag conclusies aangenomen waarin de Commissie wordt verzocht om voor de Europese goederen­vervoer­sector spoedig een noodplan voor pandemieën en andere ernstige crises op te stellen. Dat plan moet maatregelen voor coördinatie op EU-niveau en duidelijke richtsnoeren bevatten.

Het noodplan moet ten minste het volgende omvatten:

  • behoud van de grensoverschrijdende goederen­vervoers­activiteiten langs de TEN-T-corridors en andere essentiële grens­overschrijdende verbindingen, en van de ondersteunende diensten voor het netwerk
  • waarborging van het vrije verkeer van werknemers in de sector, met bescherming van hun gezondheid en veiligheid
  • ontwikkeling van richtsnoeren en toolboxen met beste praktijken om de vervoersector veerkrachtiger te maken
  • instelling van een coherent regelgevend kader voor vrijstellingen in geval van een pandemie of andere ernstige crisis

De Raad moedigt de Commissie aan het noodplan - waar nodig - geheel of gedeeltelijk uit te breiden tot personen­vervoer en vervoer in het algemeen.

Uit de conclusies blijkt ook nog dat de EU zich inzet om uiterlijk in 2050 tot klimaatneutraliteit te komen, en dat digitalisering van de vervoersector van belang is.

Voorts dient de Commissie een specifiek kader voor tijdelijke staatssteun te ontwikkelen, zodat de lidstaten bij pandemieën en andere ernstige crises snel steun aan de vervoersector kunnen verlenen.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven