r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Travel restrictions: Council reviews the list of third countries for which restrictions should be lifted

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 22 oktober 2020.

De Raad heeft - na een evaluatie in het kader van de aanbeveling over de geleidelijke opheffing van de tijdelijke beperkingen voor niet-essentiële reizen naar de EU - een aanpassing doorgevoerd van de lijst van landen waarvoor de reisbeperkingen moeten worden opgeheven. Zoals bepaald in de aanbeveling van de Raad zal deze lijst regelmatig worden geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd.

Vanaf 22 oktober zouden de lidstaten, op basis van de criteria en voorwaarden in de aanbeveling, de reisbeperkingen aan de buitengrenzen geleidelijk moeten opheffen voor inwoners van de volgende derde landen:

  • Australië
  • Japan
  • Nieuw-Zeeland
  • Rwanda
  • Singapore
  • Zuid-Korea
  • Thailand
  • Uruguay
  • China, op voorwaarde van wederkerigheid

De reisbeperkingen zouden ook geleidelijk moet worden opgeheven voor de speciale administratieve regio's van China - Hongkong en Macau - op voorwaarde van wederkerigheid.

Inwoners van Andorra, Monaco, San Marino en Vaticaanstad worden in het kader van deze aanbeveling als inwoners van de EU beschouwd.

De criteria om te bepalen voor welke derde landen de huidige reisbeperkingen moeten worden opgeheven, houden vooral verband met de epidemiologische situatie en inperkingsmaatregelen, zoals het houden van afstand, evenals economische en sociale overwegingen. Ze worden cumulatief toegepast. Op regelmatige basis en per geval apart moet ook rekening worden gehouden met wederkerigheid.

Ook de met de Schengenruimte geassocieerde landen (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) onderschrijven deze aanbeveling.

Achtergrond

Op 16 maart 2020 beval de Commissie in een mededeling aan alle niet-essentiële reizen van derde landen naar de EU tijdelijk te beperken voor één maand. De staatshoofden en regeringsleiders van de EU stemden er op 17 maart mee in deze beperking in te voeren. Op 8 april 2020 en 8 mei 2020 werd de reisbeperking telkens met één maand verlengd.

Op 11 juni 2020 deed de Commissie in een mededeling de aanbeveling om de beperking van niet-essentiële reizen naar de EU te verlengen tot en met 30 juni 2020, met daarbij een aanpak voor de geleidelijke opheffing ervan vanaf 1 juli 2020.

Op 30 juni nam de Raad een aanbeveling aan over de geleidelijke opheffing van de tijdelijke beperkingen van niet-essentiële reizen naar de EU, met een eerste lijst van landen waarvoor de lidstaten de reisbeperkingen aan de buitengrenzen zouden moeten beginnen op te heffen. De lijst wordt om de 2 weken geëvalueerd en, zo nodig, geactualiseerd.

De aanbeveling van de Raad is niet juridisch bindend. Het blijft de verantwoordelijkheid van de overheden van de lidstaten om gevolg te geven aan de inhoud ervan. Ze mogen, in volledige transparantie, de beperkingen voor reizen naar de bovengenoemde landen slechts geleidelijk opheffen.

Het is niet de bedoeling dat een lidstaat de reisbeperkingen voor derde landen die niet op de lijst staan opheft voordat hierover in samenspraak is beslist.


Terug naar boven