r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Akkoord over EU-VK-betrekkingen mag EU-waarden niet in gedrang brengen

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 21 oktober 2020.

In een debat op 21 oktober benadrukten de EP-leden de noodzaak om een akkoord te bereiken over de toekomstige EU-VK-betrekkingen dat de EU-belangen en -waarden niet in gedrang brengt.

Toen hij verslag uitbracht aan het Parlement over de resultaten van de EU-top van 15-16 oktober, zei voorzitter van de Raad Charles Michel over brexit dat de EU een hechte band met het VK verwelkomt, maar niet onder omstandigheden waarin het VK toegang heeft tot de interne markt en tegelijkertijd afwijkt van de EU-waarden en -regelgeving. “Je kan niet van twee walletjes eten”, zei hij.

De voornaamste brexit-onderhandelaar Michel Barnier zei dat de EU verder zal werken om een akkoord te bereiken dat voor beide partijen gunstig is. “De houding van de Europese Unie tegenover deze onderhandelingen is geenszins veranderd en zal tot de laatste dag ook onveranderd blijven. We zullen rustig, constructief en respectvol blijven. Maar we zullen ook standvastig en vastberaden blijven om de principes en de belangen van elke EU-lidstaat en van de EU zelf te verdedigen.”

Het terugtrekkingsakkoord moet volledig gerespecteerd worden

EP-leden benadrukten het belang om een akkoord te bereiken zonder de EU-belangen en -waarden in gedrang te brengen.

Iratxe García Pérez (S&D, Spanje) zei dat een akkoord niet tot elke prijs bereikt moet worden: “Mr Barnier, u heeft de steun van de S&D-fractie voor uw ultieme inspanningen om de beste mogelijke betrekkingen met het VK te realiseren. Maar het mag niet met bijvoorbeeld de opoffering van de interne markt als kostprijs. We mogen verdraaide staatssteun of sociale en milieudumping niet aanvaarden.”

Ska Keller (Groenen/EVA) stemde in. Ondanks het tijdstekort om een akkoord te bereiken omdat de Britse regering geen verlenging gevraagd heeft, “kunnen we geen akkoord aanvaarden dat de interne markt, sociale rechten of milieunormen in gevaar brengt”, zei ze.

Dacian Cioloș (Renew Europe, Roemenië) zei dat de toekomstige EU-betrekkingen met het VK een “kritiek punt” bereikt hebben en riep het VK op om op te houden met “vertragingsmaneuvers”. De EU wil en heeft een sterke samenwerking nodig met het VK, maar het VK moet een “serieuze partner” zijn om dat mogelijk te maken, zei hij. “We zullen niet zomaar elk handelsakkoord goedkeuren als het terugtrekkingsakkoord - voornamelijk het Noord-Ierland protocol - niet volledig gerespecteerd wordt.”

Derk Jan Eppink (ECH, Nederland) benadrukte de situatie van de visserij in geval van een no-deal brexit. “Wanneer het op visserij aankomt, denk ik dat de standpunten van beide partijen bijzonder ver van elkaar verwijderd zijn.” Als er geen akkoord is, moeten bilaterale onderhandelingen mogelijk zijn, in het bijzonder voor kleine landen met een aanzienlijke visserijsector, zei hij.

Nicolas Bay (ID, Frankrijk) zei dat een no-deal brexit veel erger zou zijn voor de EU dan voor het VK. “Brussel heeft altijd het Britse volk willen straffen” voor hun beslissing om te vertrekken, zei hij.

Covid-herstelplan

EP-leden bespraken ook andere zaken die de EU-leiders tijdens de top aangepakt hebben, onder andere de pandemie en de meerjarenbegroting.

“De ontwikkelingen van de voorbije dagen hebben aangetoond dat de coronacrisis geen korte termijn crisis is”, zei Siegfried Mureșan (EVP, Roemenië), en benadrukte dat zijn fractie ijvert voor een snelle goedkeuring van de EU-meerjarenbegroting en het herstelfonds om te verzekeren dat het op 1 januari 2021 in werking kan treden.

De ernst van de Covid-19-crisis maakt een ambitieuzere EU-begroting noodzakelijk om de volksgezondheid, de maatschappij en de economie te beschermen, zei Dimitris Papadimoulis (GUE/NGL, Griekenland). "Hou op met het Europees Parlement te pesten door nepnieuws te verspreiden dat wij het akkoord tegenhouden. Om een akkoord te bereiken, moet de Raad aan het standpunt van het Parlement tegemoetkomen.”

Meer infomatie

Productinformatie

REF.: 20201015STO89423


Terug naar boven