r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Eerste uitgifte sociale EU-SURE-obligaties door Europese Commissie

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 21 oktober 2020.

De Europese Commissie heeft in het kader van het EU-SURE-instrument een inaugurele sociale obligatie van €17 miljard uitgegeven om banen te helpen beschermen en mensen aan het werk te houden. De uitgifte bestond uit twee obligaties, met €10 miljard die in oktober 2030 moet worden terugbetaald en €7 miljard met terugbetaling in 2040. De interesse van beleggers voor dit instrument met een hoge rating was erg groot en de obligaties werden meer dan 13 keer overtekend, waardoor de prijsvoorwaarden voor beide obligaties voordelig werden.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie: “Voor het eerst in de geschiedenis brengt de Commissie sociale obligaties op de markt, om geld op te halen waarmee mensen aan het werk kunnen worden gehouden. Deze nooit eerder geziene actie weerspiegelt de uitzonderlijke tijden die we momenteel doormaken. Wij zetten alles op alles om de inkomens in Europa te beschermen. Het verheugt mij dat de landen die zwaar getroffen zijn door de crisis, in het kader van SURE snel ondersteuning zullen krijgen.”

Europees commissaris Johannes Hahn van Begroting en Administratie: “De Europese Commissie heeft met deze transactie een eerste stap gezet in de richting van toetreding tot de hoogste divisie van de mondiale schuldkapitaalmarkten. De grote belangstelling van beleggers en de gunstige voorwaarden waaronder de obligatie werd geplaatst, laten zien dat er heel veel belangstelling voor EU-obligaties is. Dat het bij deze uitgifte om “sociale obligaties” gaat, heeft geholpen om beleggers aan te trekken die de EU-lidstaten in deze moeilijke tijden willen helpen bij het ondersteunen van de werkgelegenheid.”

Beide obligaties werden uitgegeven tegen aantrekkelijke voorwaarden, waardoor de belangstelling groot was. Voor de obligatie met een looptijd van 10 jaar werd de prijs vastgesteld op 3 basispunten boven mid-swaps. Voor de obligatie met een looptijd van 20 jaar werd de prijs vastgesteld op 14 basispunten boven mid-swaps. Het definitieve agio is geraamd op 1 bps voor de tranche van 10 jaar en 2 bps voor de tranche van 20 jaar, waarbij beide waarden extreem beperkt zijn gezien de uitgegeven bedragen.

Met deze aantrekkelijke prijsvoorwaarden voor de grootste obligatie-uitgifte van de Commissie ooit neemt het SURE-programma een veelbelovende start. De voorwaarden waaronder de Commissie leningen opneemt worden rechtstreeks doorgegeven aan de lidstaten die de leningen ontvangen. (Meer over de prijsvorming van de transactie).

De banken die de Europese Commissie bij deze transactie hebben ondersteund (de “joint bookrunners”) waren Barclays (IRL), BNP Paribas, Deutsche Bank, Nomura en UniCredit.

De begunstigde lidstaten zullen de opgehaalde middelen ontvangen in de vorm van leningen. Hiermee kunnen zij de kosten dekken die rechtstreeks verband houden met de financiering van nationale regelingen voor werktijdverkorting en soortgelijke maatregelen die zij hebben genomen als reactie op de pandemie.

In dit verband heeft de Commissie eerder deze maand aangekondigd dat zij de volledige EU-SURE-obligatie van maximaal €100 miljard als sociale obligaties zou uitgeven, en heeft zij een onafhankelijk geëvalueerd kader voor sociale obligaties goedgekeurd.

Achtergrond bij SURE

Momenteel zullen 17 lidstaten financiële steun uit het SURE-instrument ontvangen om banen te helpen beschermen en mensen aan het werk te houden. De financiële steun zal worden verleend in de vorm van leningen die de EU tegen gunstige voorwaarden aan lidstaten verstrekt.

Deze leningen zullen de lidstaten helpen de kosten te dekken die rechtstreeks verband houden met de financiering van nationale werktijdverkortingsregelingen en soortgelijke maatregelen die zij hebben genomen als reactie op de pandemie, met name voor zelfstandigen. SURE kan ook worden gebruikt voor de financiering van sommige maatregelen op gezondheidsgebied, met name op de werkplek, om te zorgen voor een veilige terugkeer naar een normale economische activiteit.

De lidstaten kunnen nog steeds formele aanvragen voor steun in het kader van SURE indienen, dat een slagkracht van maximaal €100 miljard heeft om door de pandemie getroffen banen en werkenden te helpen beschermen. De Commissie heeft in het kader van SURE al €87,8 miljard financiële steun aan 17 lidstaten voorgesteld.

Achtergrond bij de EU-lening

  • De EU werd in 1957 opgericht bij het Verdrag van Rome en heeft een risicogewicht van 0 % als emittent (Bazel III). Door de EU opgenomen leningen zijn directe en onvoorwaardelijke verplichtingen van de EU, die door de EU-lidstaten worden gegarandeerd via de EU-begroting. De Europese Commissie is op grond van het EU-Verdrag gemachtigd om namens de Europese Unie op de internationale kapitaalmarkten leningen op te nemen.
  • De EU leent uitsluitend in euro voor doorlening in euro aan soevereine kredietnemers. De EU voert momenteel vier leningsprogramma's uit: het Europees financieel stabilisatiemechanisme (“EFSM”), het betalingsbalansmechanisme (“BoP”), de macrofinanciële bijstand (“MFB”) en de tijdelijke steun om het risico op werkloosheid te beperken in een noodtoestand (“SURE”), die de Raad onlangs, op 19 mei 2020, heeft goedgekeurd.
  • De door de EU in het kader van SURE uitgegeven obligaties zullen het label sociale obligatie krijgen.

Nadere gegevens over de uitgifte:

  • Vóór de transactie zond de EU op 9 oktober 2020 een verzoek om een voorstel naar 20 banken, waarin zij hen in kennis stelde van haar voornemen om aanzienlijke bedragen op de markt op te halen.
  • Het formele mandaat voor de uitgifte van een tweevoudige tranche werd aangekondigd op maandag 19 oktober om 13:25 uur MET.
  • Het orderboek werd op dinsdag 20 oktober 2020 geopend om 8:55 uur MET en gesloten om 10:00 uur MET.

Voor meer informatie

Vragen en antwoorden

Technisch persbericht

Kader voor sociale obligaties

Website van SURE

Website over de EU als kredietnemer


Terug naar boven