r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Opmerkingen van voorzitter Charles Michel na de Europese Raad van 15 en 16 oktober 2020

Met dank overgenomen van Europese Raad, gepubliceerd op vrijdag 16 oktober 2020.

Gisteren hebben wij een zeer lang en intens debat gevoerd over COVID-19. Deze situatie is nooit eerder gezien en zeer zorgwekkend. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat er meer vooruitgang nodig is op het gebied van coördinatie en samenwerking tussen de lidstaten, vooral wat betreft contactonderzoek, tests, quarantaine en vaccins. Wij hebben afgesproken dit belangrijke thema geregeld in de Europese Raad te behandelen, om nauwer betrokken te zijn en meer vooruitgang te boeken.

Wij hielden gisteren ook een oriënterend debat over klimaatverandering, ter voorbereiding van onze bijeenkomst in december. Er is steeds meer steun voelbaar om ons streefcijfer voor 2030 aan te scherpen. Dit is een belangrijke stap naar 2050. Zoals u weet, hebben wij een jaar geleden besloten van Europa het eerste klimaat­neutrale continent te maken, als gemeenschappelijk doel. De grote vraag is en blijft uiteraard hoe wij dit samen kunnen bereiken. Daarom moeten wij het debat in december verder voorbereiden. En daarom zullen wij zeer nauw en zeer hard met de Europese Commissie en met de lidstaten samenwerken, om te zien hoe rekening kan worden gehouden met bijvoorbeeld de verschillende startpunten van de lidstaten, en met de verschillende nationale omstandigheden. Dat is een kwestie van ambitie. Het is ook een kwestie van solidariteit tussen de lidstaten. Vandaag hebben wij een strategisch debat over Afrika gevoerd, ter voorbereiding van onze ontmoeting met de Afrikaanse leiders - met de Afrikaanse Unie. Op 9 december houden wij een strategische bijeenkomst met de Afrikaanse leiders om ons partnerschap met Afrika niet alleen te verdiepen, maar ook te hernieuwen.

In onze betrekkingen met Afrika moeten wij meer nadruk leggen op steun voor investeringen, op een partnerschap van wederzijds belang, en ook op steun voor infrastructuur. Hiervoor is een partnerschap nodig waarbinnen financierings­kwesties kunnen worden geregeld. In dit verband hebben wij de schulden van de Afrikaanse landen besproken, en wij zullen dat met onze Afrikaanse partners blijven doen in de relevante multilaterale kaders. Tegelijk streven wij naar een consistente aanpak op Europees niveau.

Dit is des te belangrijker in de context van de strijd tegen COVID-19. Deze strijd zet de gezond­heids­stelsels onder druk. Die gezondheidsstelsels - en de zorgstelsels - moeten worden versterkt. Maar tegelijk moet de nadruk liggen op duurzame ontwikkeling. Een ontwikkeling die bijdraagt tot betere levens­omstandigheden en zorg, en die het mogelijk maakt samen echt vooruit te raken. Dat dankzij dit partnerschap met een continent waarmee wij volgens ons een natuurlijk bond­genootschap moeten hebben, om geografische, historische en culturele redenen

Tot slot hebben wij de balans opgemaakt van een aantal internationale kwesties. Voor verschillende daarvan verwijs ik naar de schriftelijke conclusies. Wat betreft het oostelijke Middellandse Zeegebied betreuren wij de unilaterale acties en provocaties van Turkije. Wij hebben onze conclusies van 2 weken geleden bevestigd. Ook andere thema's, zoals Belarus en de situatie in Nagorno-Karabach, kwamen aan bod.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven