r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Syrië: 7 nieuwe ministers toegevoegd aan EU-sanctielijst

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 16 oktober 2020.

De Raad heeft vandaag besloten gerichte beperkende maatregelen op te leggen aan recent benoemde ministers in Syrië.

Daardoor vallen na vandaag 280 personen onder een reisverbod en een bevriezing van tegoeden. De lijst telt ook 70 entiteiten waarvan de tegoeden zijn bevroren.

De sancties tegen het Syrische regime werden in 2011 ingesteld naar aanleiding van de gewelddadige onderdrukking van de Syrische burgerbevolking. Ze zijn ook gericht tegen bedrijven en prominente zakenlui die profiteren van hun banden met het regime en de oorlogseconomie. De beperkende maatregelen omvatten voorts een olie-embargo, beperkingen op bepaalde investeringen, een bevriezing van de tegoeden van de Syrische centrale bank die in de EU worden aangehouden, en exportbeperkingen voor apparatuur en technologie die voor binnenlandse repressie kunnen worden gebruikt of voor het monitoren of onderscheppen van communicatie via internet of telefoon.

De Raad volgt de ontwikkelingen in het Syrische conflict op de voet, en beslist jaarlijks of de sancties verlengd moeten worden.

De EU blijft vastbesloten een blijvende en geloofwaardige politieke oplossing voor het conflict in Syrië te vinden op basis van Resolutie 2254 van de VN-Veiligheidsraad en het communiqué van Genève van 2012.

De besluiten en de namen van de betrokken personen en entiteiten staan in het Publicatieblad.


Terug naar boven