r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Opmerkingen van voorzitter Charles Michel voor de Europese Raad van 16 oktober 2020

Met dank overgenomen van Europese Raad, gepubliceerd op vrijdag 16 oktober 2020.

Gisteren kregen we de gelegenheid om de klimaatverandering en onze doelstellingen voor 2030 te bespreken. Klimaatverandering is een van de belangrijkste uitdagingen voor de Europese Unie. We hebben geprobeerd te bepalen wat de bouwstenen zijn om een akkoord in december mogelijk te maken. Wij zijn ervan overtuigd dat er meer politieke wil nodig is om ambitieus te zijn en een leidende rol op Europees niveau te spelen. Maar er moet ook rekening worden gehouden met de nationale omstandigheden en de startpunten in de verschillende lidstaten. Wij zullen ook nauw samenwerken met de Europese Commissie en de lidstaten om tegen het einde van het jaar een duidelijke beslissing te kunnen nemen.

We hebben ook een diepgaand debat over COVID-19 gehad. Dit is een ernstige en nooit eerder geziene situatie. Wij hebben dan ook besloten onze Europese samenwerking op te voeren, met name op het gebied van testen en contactonderzoek. We hebben besloten om ook op het niveau van de staatshoofden en regeringsleiders geregeld samen te werken en onze inspanningen te coördineren.

Vandaag krijgen we de gelegenheid om internationale vraagstukken aan te pakken, met name onze toekomstige betrekkingen met Afrika. In december zullen wij hier in Brussel een belangrijke bijeenkomst met de Afrikaanse Unie houden, waarbij we ons partnerschap en zelfs onze alliantie met Afrika zullen kunnen vernieuwen. Deze alliantie spreekt om geografische, historische en culturele redenen voor zich. Als we samen met de Afrikaanse leiders de juiste beslissingen nemen, wacht er een enorm potentieel.

We zullen vandaag ook nog een aantal andere internationale kwesties kunnen bespreken, zoals de situatie in het oostelijke Middellandse Zeegebied.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven