r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Chemische wapens bij moordaanslag op Aleksej Navalny: EU-sancties tegen 6 personen en 1 entiteit

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 15 oktober 2020.

De Raad heeft sancties ("beperkende maatregelen") ingesteld tegen 6 personen en 1 entiteit betrokken bij de moordaanslag op Aleksej Navalny, die op 20 augustus 2020 in Rusland werd vergiftigd met een zenuwgif uit de novitsjok-groep.

Het besluit volgt op het politieke akkoord in de Raad Buitenlandse Zaken van 12 oktober 2020.

De sancties bestaan uit een reisverbod naar de EU en de bevriezing van tegoeden voor personen, en uit de bevriezing van tegoeden voor entiteiten. Daarnaast mogen personen en entiteiten uit de EU geen financiering aanbieden aan personen en entiteiten waartegen sancties gelden.

De 6 personen en de entiteit betrokken bij de zaak-Navalny werden op de sanctielijst geplaatst op basis van het kader voor sancties wegens de proliferatie en het gebruik van chemische wapens.

Dat rechtsinstrument werd ook ingezet voor de sancties tegen de verantwoordelijken voor het bezit, vervoer en gebruik van een zenuwgif in de zaak-Skripal in Salisbury in maart 2018. Met deze nieuwe toevoegingen aan de lijst vallen er nu 15 personen en 2 entiteiten onder de sanctie­regeling inzake chemische wapens.

De wetgevingsbesluiten, met ook de namen van de betrokkenen, staan in het Publicatieblad van de EU.


Terug naar boven