r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Libië: persoon toegevoegd aan sanctielijst voor schendingen VN-wapenembargo

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 15 oktober 2020.

De Raad heeft gerichte sancties ("beperkende maatregelen") opgelegd aan 1 persoon die betrokken is bij en ondersteuning biedt voor handelingen die de vrede, de veiligheid of de stabiliteit van Libië bedreigen, onder meer door schendingen van het VN-wapenembargo. De sancties omvatten een reisverbod en een bevriezing van tegoeden. Daarnaast mogen personen en entiteiten uit de EU geen financiering aanbieden aan personen en entiteiten waartegen sancties gelden.

In totaal heeft de EU nu aan 16 personen een inreisverbod opgelegd en de tegoeden van 20 personen en 19 entiteiten bevroren.

De Raad blijft ernstig bezorgd over de situatie in Libië, en met name over handelingen die de vrede, veiligheid of stabiliteit van Libië bedreigen. Het gaat onder meer over schendingen van het VN-wapenembargo en van de mensenrechten, en over illegale pogingen om Libische olie uit te voeren.

De EU-sancties vormen een aanvulling op en een versterking van de VN-sancties, die onder meer bestaan uit een wapenembargo en individuele maatregelen voor schendingen van de mensenrechten.

De besluiten en de namen van de betrokken personen en entiteiten staan in het Publicatieblad.


Terug naar boven