r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Timmermans doet gevaarlijkste chemicaliën in de ban

woensdag 14 oktober 2020, 16:29
gewijzigd
fabriek c02 uitstoot

BRUSSEL (ANP) - Het gebruik van schadelijke chemicaliën in Europa moet worden teruggedrongen. Om de gezondheid van werknemers en consumenten, en het milieu te beschermen wil de Europese Commissie daarom de gevaarlijkste scheikundige stoffen geleidelijk gaan verbieden in producten als speelgoed, cosmetica en materiaal dat in aanraking komt met voedsel. Het gaat onder meer om hormoonontregelaars, stoffen die het immuun- en ademhalingssysteem aantasten en stoffen die schadelijk zijn voor de voortplanting en het ongeboren kind.

"Chemicaliën zijn onderdeel van ons dagelijks leven, en ze maken het mogelijk dat we innovatieve oplossingen kunnen ontwikkelen voor het vergroenen van onze economie", zei vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie bij de presentatie in Brussel van beleidsplannen om vervuiling en giftige stoffen zoveel mogelijk te reduceren, liefst tot nul. "We moeten ervoor zorgen dat chemicaliën zo worden geproduceerd en gebruikt dat ze niet de menselijke gezondheid en het milieu aantasten." Schadelijke stoffen in consumentenproducten zijn wat de commissie betreft alleen toelaatbaar als ze "bewezen essentieel zijn voor de maatschappij".

De commissie wil dat de industrie gevaarlijke stoffen zo min mogelijk toepast en veilige, duurzame alternatieven ontwikkelt. Daarvoor zijn EU-fondsen beschikbaar. Het moet door strengere controles ook moeilijker worden dat producten op de markt komen uit andere landen die niet aan de eisen van de EU voldoen, zoals speelgoed dat met schadelijke verf is bewerkt.

Producenten en consumenten moeten goed geïnformeerd worden over de chemische inhoud van een product, bijvoorbeeld via de etikettering van een product. Timmermans wil ook af van dierproeven.

De Europese consumentenorganisatie BEUC vindt "de blauwdruk veelbelovend" en roept Brussel op door te pakken. Het is 19 jaar geleden dat de commissie haar chemicaliënbeleid aanpaste. "Het is geen geheim dat de huidige regels onvoldoende zijn en consumenten van 's morgens vroeg tot 's avonds laat aan schadelijke chemicaliën zijn blootgesteld", aldus een woordvoerder.

Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) vindt dat de nieuwe chemicaliënstrategie "er mag zijn". "De extra maatregelen tegen PFAS en hormoonverstorende stoffen zullen grote gevolgen hebben, deze stoffen zijn vrijwel overal te vinden. Ook wordt er eindelijk serieus gekeken naar zogeheten cocktail-effecten die ontstaan door het mixen van chemicaliën", stelt hij.

Terug naar boven