r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

'Europese renovatiegolf gebouwen nodig voor klimaatdoelen'

woensdag 14 oktober 2020, 16:48
gewijzigd
Press conference by Frans Timmermans, First Vice-President of the EC, on the 2017 Work Programme of the EC
Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De EU-landen moeten de komende tien jaar twee keer zoveel gebouwen renoveren om het energieverbruik terug te dringen en zo bij te dragen aan de EU-doelstelling om in 2050 klimaatneutraal te zijn. De Europese Commissie wil daarbij gefaseerd een verplichte, minimale norm voor energieprestaties in gebouwen invoeren en Europese subsidies uit het coronaherstelfonds beschikbaar stellen.

Het renoveren van de bestaande gebouwenvoorraad in de EU leidt niet alleen tot minder CO2-uitstoot, maar levert ook extra banen op, stelt het dagelijks EU-bestuur in een strategievoorstel dat Renovatiegolf is gedoopt. De strategie richt zich op drie hoofdthema's: koolstofvrije verwarming en koeling, de aanpak van de meest energieslurpende gebouwen, en de renovatie van openbare gebouwen zoals scholen, ziekenhuizen en overheidskantoren. Energiezuinige gebouwen zijn niet alleen goed voor het milieu, maar drukken ook de energierekeningen.

Zo’n 40 procent van het energiegebruik en 36 procent van de uitstoot van broeikasgassen in de EU komt voor rekening van gebouwen. Er staan meer dan 220 miljoen gebouwen in de EU die voor 2001 werden neergezet en nog wel tot 2050 blijven staan, maar niet berekend zijn op klimaatveranderingen als temperatuurstijgingen en extreem weer. Er is ‘diepe renovatie’ nodig die de energieprestatie van een bestaand gebouw met minstens 60 procent verbetert, stelt de commissie. Tegen 2030 kunnen 35 miljoen kantoor- en flatgebouwen gemoderniseerd zijn en 160.000 extra ‘groene’ banen in de bouwsector zijn gecreëerd.

Grootscheepse, duurzame renovatie is nodig om bij te dragen aan de afgesproken Green Deal om in 2050 klimaatneutraal te zijn. De hele operatie zal naar schatting van de commissie 275 miljard euro per jaar kosten.

Vicevoorzitter Frans Timmermans, verantwoordelijk voor klimaatbeleid, zei bij de presentatie van het plan: "De renovatiegolf zal de plekken waar we werken, wonen en studeren verbeteren, terwijl onze impact op het milieu vermindert en er voor de Europeanen duizenden banen worden voorzien."

Milieudefensie vindt het "heel goed nieuws dat de EU van energiebesparing een speerpunt gaat maken". "Terwijl we in Nederland ruzie maken over de opwekmethoden van energie, vergeten we de besparingswinst die met isoleren voor het grijpen ligt", zegt woordvoerder Jorien de Lege. Duurzame renovatie is "goed voor het klimaat en de portemonnee, maar ook voor de economie. Verduurzaming is een echte banenmotor."

Koepelorganisatie Climate Action Network (CAN) vindt de beoogde renovatiegolf een stap in de goede richting maar te weinig ambitieus. Volgens CAN moeten niet twee maar drie keer zoveel flat- en kantoorgebouwen worden gerenoveerd en energie-efficiënt gemaakt om de klimaatdoelen te halen.

Delen

Terug naar boven