r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

COVID-19: Raad neemt aanbeveling aan over coördinatie van beperkingen vrij verkeer

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 13 oktober 2020.

Infographic - COVID-19: een gemeen­schappelijke aanpak voor reis­beperkingen

Zie volledige infographic

De Raad heeft een aanbeveling aangenomen over een gecoördineerde aanpak van beperkingen van het vrije verkeer wegens de COVID-19-pandemie. De aanbeveling moet versnippering en verstoring voorkomen en burgers en bedrijven meer transparantie en voorspelbaarheid bieden.

De COVID-19-pandemie heeft ons dagelijks leven op tal van manieren verstoord. Door reisbeperkingen is het voor sommige EU-burgers moeilijk om op hun werk of op de universiteit te raken, of om hun dierbaren te bezoeken. Het is onze gemeenschappelijke plicht om te zorgen dat maatregelen die het vrije verkeer beperken, worden gecoördineerd, en om onze burgers alle nodige informatie te verstrekken over hun reismogelijkheden.

Michael Roth, Duits staatsminister bevoegd voor Europese Zaken

Maatregelen die het vrije verkeer beperken om de volksgezondheid te beschermen, moeten proportioneel en niet-discriminerend zijn, en moeten worden opgeheven zodra de epidemiologische toestand het toelaat.

Gemeenschappelijke criteria en kaart

De lidstaten zouden het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) elke week gegevens moeten verstrekken over de volgende criteria:

  • aantal nieuwe meldingen per 100 000 inwoners in de afgelopen 14 dagen
  • aantal tests per 100 000 inwoners in de afgelopen week
  • percentage positieve tests in de afgelopen week

Op basis van deze gegevens zou het ECDC wekelijks een kaart met alle EU-lidstaten en hun regio's moeten publiceren om de lidstaten te helpen bij hun besluitvorming. Gebieden zouden daarop de volgende kleurcode moeten krijgen:

  • groen bij minder dan 25 meldingen in de afgelopen 14 dagen en een percentage positieve tests onder de 4%
  • oranje bij minder dan 50 meldingen in de afgelopen 14 dagen en een percentage positieve tests boven de 4%, of bij 25 tot 150 meldingen in de afgelopen 14 dagen en een percentage positieve tests onder de 4%
  • rood bij 50 meldingen of meer in de afgelopen 14 dagen en een percentage positieve tests van 4% of hoger, of bij meer dan 150 meldingen in de afgelopen 14 dagen
  • grijs als er onvoldoende informatie is of het aantal tests onder de 300 ligt

Beperkingen van het vrije verkeer

Lidstaten zouden geen beperkingen mogen opleggen aan het vrije verkeer van reizigers naar of uit groene gebieden.

Wanneer ze beperkingen overwegen, zouden ze de epidemiologische verschillen tussen oranje en rode gebieden moeten respecteren en proportionele maatregelen moeten treffen. Ook zouden ze rekening moeten houden met de epidemiologische situatie op hun eigen grondgebied.

De lidstaten zouden in principe de toegang niet mogen ontzeggen aan reizigers die hun grondgebied willen binnenkomen vanuit andere lidstaten. Lidstaten die dat nodig achten, kunnen van reizigers uit niet-groene gebieden eisen dat ze:

  • in quarantaine gaan
  • na aankomst een test ondergaan

De lidstaten kunnen de mogelijkheid bieden om in plaats daarvan een test te ondergaan vóór aankomst.

De lidstaten kunnen binnenkomende reizigers ook verplichten een traceringsformulier voor passagiers (passenger locator form) in te dienen. Er zou een gemeenschappelijk Europees tracerings­formulier voor passagiers moeten komen.

Communicatie en informatie voor het publiek

Lidstaten die beperkingen willen invoeren, zouden - voordat die van kracht worden - eerst de betrokken lidstaat, de andere lidstaten en de Commissie moeten inlichten. Indien mogelijk moeten ze dit 48 uur op voorhand doen.

De lidstaten moeten het publiek ook duidelijke, volledige en tijdige informatie verstrekken over beperkingen en verplichtingen. In de regel moet die informatie 24 uur voor de inwerkingtreding van de maatregelen worden bekendgemaakt.

Achtergrondinformatie

De lidstaten blijven verantwoordelijk voor het al dan niet opleggen van beperkingen van het vrije verkeer ter bescherming van de volks­gezondheid. Coördinatie op dit gebied is echter essentieel. Sinds maart 2020 heeft de Commissie een aantal richtsnoeren en mededelingen aangenomen om de coördinatie tussen de lidstaten te ondersteunen en het vrije verkeer binnen de EU te waarborgen. Ook binnen de Raad is dit onderwerp besproken.

Op 4 september heeft de Commissie een ontwerp­aanbeveling van de Raad gepresenteerd voor een gecoördineerde aanpak van beperkingen van het vrije verkeer.

De aanbeveling van de Raad is niet juridisch bindend. De lidstaten blijven verantwoordelijk voor de implementatie ervan.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven